ENRUUA

Ліцензійний договір

Оскільки програмне забезпечення (ПЗ) є об’єктом інтелектуальної власності і охороняється як літературний твір, його використання допускається тільки з дозволу власника.

Для легального використання чужого програмного продукту необхідно укласти ліцензійний договір

За ліцензійним договором одна сторона надає іншій стороні ліцензію або дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності, зокрема, і на ПЗ, на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства. Ліцензійний договір укладається у письмовій формі. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація не є обов’язковими і здійснюються за бажанням сторін.

При укладанні ліцензійного договору на ПЗ потрібно обов’язково передбачати:

 • чітке визначення предмета договору – конкретного ПЗ, право на використання якого передається (вказівка характеристик, версії ПЗ);
 • положення про способи використання ПЗ – способи використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються непереданими ліцензіату. Тобто, використання за межами сфери дії ліцензії вважається порушенням прав власника та може спричинити за собою негативні наслідки для ліцензіата;
 • вид ліцензії – виняткова, невиключна, одинична.

 – виняткова ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром ПЗ в сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері;

 – невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром ПЗ у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері;

 – одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання ПЗ в сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері. Якщо спеціально в договорі не зазначено вид ліцензії, вважається, що ліцензія невиключна.

 • строк дії договору – якщо в договорі не буде вказано строк, він вважається укладеним до спливу строку чинності виключних майнових прав на об’єкт, але не більше ніж на 5 років (в інших країнах строк може відрізнятися);
 • територію дії;
 • винагороду за використання ПЗ;
 • порядок передачі об’єкта;
 • право видавати субліцензії;
 • право, що підлягає застосуванню – право, яке має регулювати відносини між замовником і розробником, якщо сторони є резидентами різних країн;
 • конфіденційність – у договір слід включити положення про нерозголошення конфіденційної інформації або комерційної таємниці (Non-disclosure agreement).

Залежно від конкретного виду ПЗ ліцензійний договір може мати свою специфіку, тому для того, щоб договір був юридично грамотним і враховував інтереси сторін до процесу підготовки, підписання і виконання договору повинні бути підключені професійні ІТ-юристи.

Отримати консультацію

Даю згоду на обробку моїх персональних данних

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  [email protected]