ENRUUA

NDA, NCA, NSA

NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) – договір про конфіденційність або про нерозголошення конфіденційної інформації, комерційної таємниці, яка стала відома у процесі співпраці між контрагентами. Це один з найпоширеніших «технічних» договорів у сфері ІТ, який практично завжди укладається між бізнес-партнерами, між стартаперами та інвесторами, між замовником і розробником, між ІТ-компанією і юридичними консультантами.

В Україні NDA є додатковим «психологічним» захистом від недобросовісних дій контрагентів, а у відносинах з нерезидентами він і зовсім обов’язковий

NDA повинен обов’язково визначати наступне:

 • яка інформація буде розглядатися як конфіденційна (програмні коди, бази даних, технології, дизайн, бізнес-ідеї, зміст домовленостей, клієнти, партнери тощо). Перелік повинен бути повним, конкретним і однозначним;
 • способи передачі конфіденційної інформації;
 • що є неправомірним розголошенням конфіденційної інформації, тобто можливі способи її поширення (письмово, усно, шляхом направлення на електронну адресу, завантаження на хмару і т.п.);
 • допустимі випадки розкриття інформації;
 • заходи щодо захисту даних, які потрібно вживати (зберігати інформацію певним чином, не використовувати певні ресурси)
 • строк дії NDA (зазвичай 2, 5, 10 років, причому обов’язок не розголошувати конфіденційну інформацію існує як під час дії основного договору, так і деякий час після закінчення строку його дії);

відповідальність за розголошення (як правило, штраф, відшкодування вартості втраченої інформації, упущена вигода). Щоб уникнути необхідності доводити суму збитку, санкції за розголошення слід передбачити в твердій сумі.

NONCOMPETE AGREEMENT (NCA) – договір про «уникнення конкуренції», Зазвичай виконує кілька функцій: 1) захищає замовника/роботодавця від можливої ​​конкуренції з боку підрядника /працівника, який після завершення співпраці вирішить створити бізнес в тій же сфері або на тій же території, працювати на прямого конкурента; 2) запобігає витоку унікальних знань, навичок, ідей, технологій замовника/роботодавця, контактів клієнтів, бізнес-практики; 3) допомагає замовнику/роботодавцю утримати кваліфікованих фахівців; 4) здійснює «психологічний» вплив на працівника / підрядника.

Підписання NCA є нормальною практикою для багатьох країн Європи (Німеччина, Нідерланди, Франція та ін.) та США (крім деяких штатів). У такому разі NCA підпорядковується праву іноземної держави і захищає, в першу чергу, інтереси замовника.

Підписання NCA є однією з обов’язкових умов співпраці замовників-нерезидентів з українськими ІТ-компаніями або окремими розробниками

Для того щоб NCA можна було виконати, і суд не визнав його недійсним, слід визначити наступне:

 • максимально деталізовану сферу дії заборони конкуренції (наприклад, розробка програмного забезпечення для вузькопрофільного бізнесу, робота на прямих конкурентів);
 • розумне обмеження території, на яку поширюється заборона конкурувати (для визначення цієї території необхідно враховувати специфіку бізнесу);
 • розумний строк дії умови про уникнення конкуренції;
 • достатню компенсацію для працівника/підрядника за відповідні обмеження (єдиний платіж, бонуси до платежів за основним договором, компенсація неотриманих прибутків). Цей аспект є дуже важливим, адже без взаємної вигоди NCA може бути визнаний таким, що ставить сторін в нерівне становище. Зокрема, в США, ФРН, Італії умовою дійсності договору є його взаємна корисність.
 • відповідальність за порушення NCA.

Також при укладанні NCA необхідно враховувати особливості права, якому підпорядкований договір, і судову практику. Наприклад, в США NCA визнаються в більшості штатів, проте в Кремнієвій долині не мають юридичної сили.

NONSOLICITATION AGREEMENT (NSA) – договір про «непереманювання» фахівців та/ або клієнтів. NSA спрямований на те, щоб захистити компанію від ситуації, коли колишні співробітники використовують напрацьовану базу клієнтів для створення власного бізнесу або в іншій компанії, а конкуренти направляють джоб-оффери співробітникам своїх колег на ринку. Також цілком можливе переманювання клієнтів замовником. Укладений NSA допоможе, по-перше, попередити такі випадки, а, по-друге, буде підставою вимагати відшкодування збитків та/або виплати неустойки.

NSA допомагає запобігти переманюванню клієнтів і співробітників, а також зберегти конкурентоспроможність на ринку

Як правило, NSA укладають з найбільш кваліфікованими фахівцями, які обіймають високі посади або безпосередньо контактують з клієнтами.

NSA повинен обов’язково визначати наступне:

 • чіткий перелік дій, які складають переманювання (працевлаштування, укладення договору підряду/про надання послуг, пропозиції співробітникам змінити місце роботи, а клієнтам – вибрати іншого партнера);
 • категорію співробітників, яких не можна переманювати;
 • положення про те, що співробітники не обмежені у праві припинити відносини з компанією, або клієнти – вибрати інших контрагентів;
 • строк дії договору (як правило, для працівників діє протягом двох років після звільнення);
 • територію, на яку поширюється обмеження (залежить від масштабу бізнесу);
 • суму компенсації за непереманювання, співмірну самому обмеженню;
 • відповідальність за порушення договору (відшкодування збитків, виплата неустойки);
 • положення про можливість «викупу» права в подальшому співпрацювати з клієнтами (buyout), якщо неможливо уникнути втрати клієнтів у зв’язку припиненням відносин зі співробітником.

Що враховувати

Команда ВігоЛекс має величезний досвід підготовки проектів NDA, NCA, NSA для своїх клієнтів з урахуванням специфіки їх роботи, потреб, а також застосовного права та юрисдикції.

Отримати консультацію

Даю згоду на обробку моїх персональних данних

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  [email protected]