NDA, NCA, NSA

Non-disclosure agreement (NDA) — договір про конфіденційність або про нерозголошення конфіденційної інформації, комерційної таємниці, яка стала відома в процесі співпраці між контрагентами. Це один з найпоширеніших «технічних» договорів у сфері ІТ: він укладається між бізнес-партнерами, між стартаперами та інвесторами, між замовником і розробником, між ІТ-компанією і юридичними консультантами.

В Україні NDA є додатковим «психологічним захистом» від недобросовісних дій контрагентів, а у відносинах з нерезидентами він взагалі обов’язковий

Отримати консультацію

  NDA повинен обов’язково визначати:

  • яка інформація буде розглядатися як конфіденційна (програмні коди, бази даних, технології, дизайн, бізнес-ідеї, зміст домовленостей, клієнти, партнери тощо). Перелік повинен бути повним, конкретним і однозначним;
  • способи передачі конфіденційної інформації;
  • що є неправомірним розголошенням конфіденційної інформації, тобто дозволені способи її поширення (письмово, усно, шляхом відправки на електронну адресу, завантаження на хмару і т.п.);
  • допустимі випадки розкриття інформації;
  • заходи щодо захисту даних, яких потрібно вживати (зберігати інформацію певним чином, не використовувати певні ресурси);
  • строк дії NDA (зазвичай 2, 5 або 10 років, причому обов’язок не розголошувати конфіденційну інформацію зберігається як під час дії основного договору, так і деякий час після закінчення строку його дії);
  • відповідальність за розголошення (як правило, штраф, відшкодування вартості втраченої інформації, втраченої вигоди). Щоб уникнути необхідності доводити суму збитків, санкції за розголошення слід передбачити в твердій сумі.

  Non-compete agreement (NCA) – договір про «уникнення конкуренції». Він виконує декілька функцій:

  • захищає замовника/роботодавця від можливої конкуренції з боку підрядника/працівника, який після завершення співпраці вирішить створити бізнес в тій самій сфері або на тій самій території, працювати на прямого конкурента;
  • запобігає витоку унікальних знань, навичок, ідей, технологій замовника/роботодавця, контактів клієнтів, бізнес-практики;
  • допомагає замовнику/роботодавцю втримати кваліфікованих фахівців;
  • має «психологічний вплив» на працівника/підрядника.

  Підписання NCA є нормальною практикою для багатьох країн Європи (Німеччина, Нідерланди, Франція та ін.) та США (крім деяких штатів). В такому разі NCA підпорядковується праву іноземної держави і захищає в першу чергу інтереси замовника.

  1.4.4 1 1536x733 1

  Підписання NCA є однією з обов’язкових умов співпраці замовників-нерезидентів з українськими ІТ-компаніями або окремими розробниками

  Отримати консультацію

   Щоб NCA можна було виконати і суд не визнав його недійсним, слід визначити:

   • сферу дії заборони конкуренції, окресливши її максимально точно (наприклад, розробка програмного забезпечення для вузькопрофільного бізнесу, робота на прямих конкурентів);
   • розумне обмеження території, на яку поширюється заборона конкурувати (для визначення території необхідно враховувати специфіку бізнесу);
   • розумний строк дії умови про уникнення конкуренції;
   • достатню компенсацію для працівника/підрядника за відповідні обмеження (єдиний платіж, бонуси до платежів за основним договором, компенсація неотриманих прибутків). Цей аспект дуже важливий, адже без взаємної вигоди NCA може бути визнаний таким, що ставить сторони в нерівне становище. Зокрема, в США, ФРН, Італії умовою дійсності договору є його взаємна корисність;
   • відповідальність за порушення NCA.

   Також при укладанні NCA необхідно враховувати особливості права, якому підпорядкований договір, і судову практику. Наприклад, у США NCA визнаються в більшості штатів, проте в Кремнієвій долині не мають юридичної сили.

   Non-solicitation agreement (NSA)  договір про «непереманювання» фахівців та/або клієнтів. NSA захищає компанію від ситуації, коли колишні співробітники використовують напрацьовану базу клієнтів для створення власного бізнесу або для роботи в іншій компанії, а конкуренти відправляють пропозиції щодо працевлаштування чужим співробітникам. Також цілком можливо, коли клієнтів переманює замовник. Укладений NSA допоможе, по-перше, попередити такі випадки, а по-друге, буде підставою вимагати відшкодування збитків та/або виплати неустойки.

   NSA запобігає переманюванню клієнтів і співробітників, а також зберігає конкурентоспроможність на ринку

   Як правило, NSA укладають з найбільш кваліфікованими фахівцями, які обіймають високі посади або безпосередньо контактують з клієнтами.

   NSA повинен обов’язково визначати:

   • чіткий перелік дій, які складають переманювання (працевлаштування, укладення договору підряду / про надання послуг, пропозиції співробітникам змінити місце роботи, а клієнтам — обрати іншого партнера);
   • категорію співробітників, яких не можна переманювати;
   • положення про те, що співробітники не обмежені в праві припинити відносини з компанією, а клієнти — обрати інших контрагентів;
   • строк дії договору (як правило, для працівників діє протягом двох років після звільнення);
   • територію, на яку поширюється обмеження (залежить від масштабу бізнесу);
   • суму компенсації за непереманювання, співмірну самому обмеженню;
   • відповідальність за порушення договору (відшкодування збитків, виплата неустойки);
   • положення про можливість «викупу» права на подальшу співпрацю з клієнтами (buyout), якщо неможливо уникнути втрати клієнтів через припинення відносин зі співробітником.

   Команда ВігоЛекс має величезний досвід підготовки  проєктів NDA, NCA і NSA для своїх клієнтів з урахуванням специфіки їхньої роботи, потреб, а також застосовного права та юрисдикції.

   Отримати консультацію

    NDA (non-disclosure agreement) – це угода, яка встановлює для її сторін обов’язки щодо використанню інформації, яка може носити для бізнесу конфіденційний характер, наприклад: списки клієнтів, інформація про дохід компанії, про внутрішню систему безпеки офісу і т.д.

    У NDA важливо включити наступні умови:

    • вичерпний перелік інформації, яка буде вважатися конфіденційною;
    • допустимі способи використання, зберігання, передачі конфіденційної інформації;
    • обов’язки сторін, пов’язані з використанням конфіденційної інформації (не передавати третім особам, повідомляти про спроби несанкціонованого доступу і т.д.);
    • термін дії NDA і відповідальність за порушення умови NDA.

    Комерційна таємниця – це інформація, яка є секретною, невідомою, важкодоступною і має комерційну цінність для власника такої інформації. Наприклад, комерційну таємницю можуть складати дані про рівень прибутку і цінову політику компанії, про укладені або заплановані контракти, про адміністративні планах розвитку бізнесу.

    Кожна компанія має свої особливості ведення бізнесу і свої категорії чутливої інформації. Наприклад, конфіденційна інформація аутсорсингової IT компанії може сильно відрізнятися від конфіденційної інформації B2C проекту.

    У зв’язку з цим, якщо ви використовуєте екземпляр або шаблон NDA – ви ризикуєте не захистити свої інтереси, оскільки такий шаблон не передбачатиме всі особливості вашої ситуації.

    +38 097 215 66 70