Допомога при форс-мажорах

Розповсюдження коронавірусу COVID-19 у світі вимагає від бізнесу швидкої реакції та переформатування роботи у нових реаліях. Ті, хто зможуть пристосуватися, мають шанси вижити та стати сильнішими. Але зараз треба бути максимально рішучими та діяти оперативно.

Сьогодні на юридичному ринку «класичні» послуги відійшли на другий план. Суди та інші органи державної влади практично не працюють, одні партнери не наважуються укладати нові контракти, інші – не виконують взяті на себе зобов’язання, ринок нерухомості завмер (якщо не «вмер»), банки відмовляють у звичному кредитуванні, а контрагенти в інших країнах перейшли на «сплячий» режим віддаленої роботи.

Сегодня на юридическом рынке «классические» услуги отошли на второй план. Суды и другие органы государственной власти практически не работают, одни партнеры не решаются заключать новые контракты, другие –  не выполняют взятые на себя обязательства, рынок недвижимости замер (если не «умер»), банки отказывают в обычном кредитовании, а контрагенты в других странах перешли на «спящий» режим удаленной работы.

Форс-мажор світового масштабу призвів до порушення мільйонів контрактів у всьому світі. Сотні тисяч людей та компаній стали заручниками ситуації. Їх права були грубо порушені, але частина з них можуть бути відновлені або ефективно захищені за допомогою легальних юридичних механізмів

В надзвичайних обставинах на перше місце виходять питання щодо переходу на дистанційну форму роботи, звільнення працівників або направлення частини з них у відпустки за власний рахунок, аналізу договорів щодо умов та порядку застосування положення про форс-мажор, отримання сертифікату ТПП про дію форс-мажору, реструктуризації зобов’язань, сплати податків під час пандемії, а також безліч інших проблем, з якими раніше мало хто стикався.

Команда ВігоЛекс готова допомогти нашим Клієнтам розібратися у правових тонкощах роботи під час форс-мажору та надає послуги у таких напрямках:

 • due diligence та оптимізація бізнес-процесів під час епідемії COVID-19;
 • мінімізація витрат компанії через запровадження карантину;
 • реструктуризація зобов’язань у зв’язку із форс-мажором;
 • стягнення заборгованості під час форс-мажору;
 • уникнення санкцій за порушення зобов’язань;
 • отримання сертифікату ТПП про дію форс-мажору;
 • надання консультацій щодо особливостей сплати податків під час епідемії;
 • підготовка плану дій та інструкції про порядок роботи у дистанційному (віддаленому) режимі;
 • надання консультацій щодо дотримання норм законодавства про працю в частині звільнення працівників, а також направлення їх у відпустки за власний рахунок на період карантину;
 • надання консультацій щодо подання декларацій державними службовцями;
 • ведення переговорів з іноземними контрагентами щодо внесення змін до зовнішньоекономічних контрактів через обмежувальні заходи, пов’язані з запобіганням поширенню коронавірусу тощо.

Команда ВигоЛекс готова помочь клиентам разобраться в юридических тонкостях работы во время форс-мажора и предоставляет услуги по следующим направлениям:

 • due diligence и оптимизация бизнес-процессов во время эпидемии COVID-19;
 • минимизация расходов компании из-за введения карантина;
 • реструктуризация обязательств в связи с форс-мажором;
 • взыскания задолженности во время форс-мажора;
 • избежание санкций за нарушение обязательств;
 • получение сертификата ТПП о действии форс-мажора;
 • предоставление консультаций относительно особенностей уплаты налогов во время эпидемии;
 • подготовка плана действий и инструкции о порядке работы в дистанционном (удаленном) режиме;
 • предоставление консультаций по соблюдению норм законодательства о труде в части увольнения сотрудников, а также отправки их в отпуска за свой счет на период карантина;
 • консультирование по представлению деклараций государственными служащими;
 • ведение переговоров с иностранными контрагентами о внесении изменений во внешнеэкономические контракты в связи с ограничительнымы мерами, связанными с предотвращением распространения коронавируса и тому подобное.

Учитывая все это, команда ВигоЛекс очень тщательно подходит к подбору ІТ-юристов, чтобы квалифицированно оказывать полный спектр правовых услуг для ІТ-компаний, стартапов, заказчиков ІТ-продукции и частных ІТ-предпринимателей: от правового сопровождения заключения договоров и электронных расчетов в Интернете, защиты данных и оформления прав на объекты интеллектуальной собственности до структурирования и оптимизации уже существующего ІТ-бизнеса.

ІТ-юристы ВигоЛекс знают, как обезопасить права на объекты интеллектуальной собственности, как защитить персональные данные в Интернете, как правильно заплатить налоги за услуги, оказанные IТ-специалистом, а также каким образом оформить взаимоотношения с клиентом или компанией-заказчиком. Более того, они могут оперативно и качественно решить другие вопросы, которые возникают у ІТ-специалистов и компаний, специализирующихся на оказании ІТ-услуг.

Отримати консультацію

  +38 097 215 66 70