Реєстрація авторських прав в Україні

Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначає, що для підтвердження авторства оприлюдненого чи не оприлюдненого твору, факту і дати публікації твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, можна в будь-який час протягом строку охорони авторського права зареєструвати це право у відповідних реєстрах.

Реєстрація авторського права добровільна, оскільки всі майнові й немайнові авторські права на твір виникають і охороняються з моменту його створення

В Україні, як і в інших країнах світу, будь-які твори науки і мистецтва (книги, брошури, статті, виступи, лекції, проповіді, комп’ютерні програми, бази даних, музичні твори, кінофільми тощо) є об’єктами авторського права.

Реєстрація авторського права і договорів про передачу авторського права, ведення реєстрів, публікація бюлетенів і видача відповідних документів покладена на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Законодавство передбачає:

  • реєстрацію авторського права на твір;
  • реєстрацію права на службовий твір;
  • реєстрацію договору, який стосується права автора на твір.

Компанія ВігоЛекс готує і подає пакет документів, який включає:

  • заяву за встановленою формою;
  • екземпляр твору (в матеріальній формі, на носії пам’яті або в іншій встановленій формі);
  • документ, що підтверджує оприлюднення твору (за наявності);
  • підтвердження про оплату держмита;
  • доручення на представництво;
  • інші документи в залежності від типу твору (наприклад, при реєстрації авторських прав на комп’ютерну програму подається інструкція щодо її використання, для бази даних — інструкція і опис структури бази даних).

Документи розглядаються протягом 1 місяця з дати подання в Мінекономіки, після чого заявник отримує свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на твір.

Для реєстрації авторського права на службовий твір крім згаданих матеріалів подається ще й документ, що підтверджує приналежність авторських прав на твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору.

Важливо розуміти, що свідоцтво не має правовстановлюючого характеру і видається під відповідальність заявника, тому що під час розгляду заявки не проводиться експертиза твору, не перевіряється достовірність наданої інформації і не встановлюється факт виникнення авторства.

З кваліфікованою юридичною допомогою компанії ВігоЛекс процес реєстрації авторських прав в Україні є нескладною і досить швидкою процедурою, яка допоможе надійніше захистити авторські права.

Також компанія готова надавати супровід в інших державах, адже багато клієнтів використовують свій контент не тільки на території України. Варто зазначити, що в деяких країнах (наприклад, у Німеччині, Польщі, Франції, Чехії) відсутня офіційна реєстрація авторського права. Таку реєстрацію проводять приватні організації, які надають послуги з депонування творів, видачі сертифікатів й інших документів.

Отримати консультацію