Отримання патентів

Інтелектуальна власність — це один із стратегічних ресурсів, ефективне використання якого сприяє розвитку нових технологій і підвищенню конкуренції на ринку, заохочує інноваційну діяльність. Тому питання її правової охорони і надійного захисту від несанкціонованого використання досить гостре.

Одним з основних видів охоронних документів, що засвідчують авторство і виключне право на використання ОІВ на певній території, є патент.

Спочатку призначенням патентів було передавати технічні знання. Вони реєструвалися для майбутніх винахідників, щоб ті могли вдосконалювати винаходи. Крім того, патенти заохочували кваліфікованих фахівців з інших країн розвивати місцеву промисловість.

Сьогодні патент є інструментом захисту, який дозволяє власникові припиняти несанкціоноване використання своєї інтелектуальної власності третіми особами

В Україні, як і в більшості країн, існує декілька видів патентів:

  • патент на винахід — нове технічне рішення, яке можна використовувати в господарській діяльності; кожен винахід перевіряється офіційними експертами щодо новизни, винахідницького рівня і промислової придатності;
  • патент на корисну модель — підвид винаходу. Він має коротший строк захисту (10 років) і менш суворі умови для патентоспроможності (лише новизна і промислова придатність);
  • свідоцтво на промисловий зразок (донедавна патент) — результат інтелектуальної і творчої діяльності у сфері художнього конструювання. Свідоцтво видається на 5 років з можливістю продовження, але загальний строк його дії не може перевищувати 25 років.

Що дає патент винахіднику?

По-перше, виключне право забороняти іншим особам використовувати його винахід без дозволу. Винахідник може подати в суд на третю особу за порушення авторського права, завдяки чому забезпечує надійність своєї позиції в певній ринковій ніші або отримує надійний аргумент під час переговорів щодо партнерства на вигідних для себе умовах.

По-друге, право на виготовлення продукту за патентом і реалізацію такого продукту для задоволення власних потреб або на передання цього права третій особі за винагороду (роялті).

По-третє, наявність патенту в стартапа або невеликої компанії значно збільшує капіталізацію підприємства. Не дивно, що більшу частину своїх закордонних патентів українські винахідники реєструють у США — країні, що є лідером з розвитку нових технологій. Як правило, патентний портфель включає кілька патентних сімейств, щоб найкращим чином захистити різні аспекти технології або продукту.

Однак часто трапляється, що українські винахідники шукають способи, як перетворити свої ідеї на бізнес, але не знають, з чого почати і куди йти зі своїми розробками. Як свідчить практика юридичної компанії ВігоЛекс, одна з головних перешкод на цьому шляху — це відсутність своєчасної кваліфікованої правової допомоги на таких важливих етапах, як попередній аналіз проєкту винаходу і підготовка заявки на патент. Великий досвід юристів ВігоЛекс в отриманні патентів допоможе побачити реальні перспективи і захистити вас від можливих труднощів.

Отримати консультацію