1. Про компанію

VigoLex — юридична компанія, яка надає високоякісні послуги в сферах IT-права, інтелектуальної власності, азартних ігор, нерухомості, а також в інших напрямах права.

VigoLex була створена в 2019 році шляхом об’єднання фахівців, які тривалий час працюють у сфері правового супроводу ІТ-бізнесу та індустрії розваг. У 2020 році до команди VigoLex долучилися спеціалісти з питань нерухомості, а в 2021 році було відкрито офіс в Одесі, одним з основних напрямів роботи якого є представництво інтересів клієнтів у кримінальному процесі.

2. Наші Місія та Візія

Місія
Надавати послуги з юридичного супроводу high-tech і high-risk бізнесу, ґрунтуючись на потребах клієнта, вимогах чинного законодавства та кращих бізнес-практиках. VigoLex бере на себе відповідальність за юридичні аспекти ведення бізнесу, щоб клієнти могли зосередитися на успіху та процвітанні власної справи.
Візія
VigoLex – одна з найвідоміших та найбільш затребуваних українських юридичних компаній у сфері ІТ-права.  Найширший спектр юридичних послуг у цій і суміжній сферах, застосування кращих юридичних практик та інноваційних технічних рішень, комплексний підхід до кожного проекту та вирішення юридичних завдань найвищого рівня складності, систематизований підхід до діяльності на основі міжнародних управлінських стандартів, найкращий клієнтський сервіс, 100% задоволених клієнтів. Усі ці аспекти нашої діяльності  є запорукою того, що клієнти завжди роблять однозначний вибір на користь
VigoLex.
У 2023 році VigoLex очолює рейтинг ТОР-5 українських юридичних компаній у сфері ІТ-права.

3. Наші цінності

Основною цінністю у компанії VigoLex є ДОВІРА.
Довіра – це наш незмінний орієнтир у становленні взаємин з клієнтами, партнерами та нашою командою. Довіра пронизує усі аспекти нашої діяльності та є основоположною, корінною цінністю в розумінні та розділенні таких важливих для нас понять як:
● Відповідальність
Ми беремо на себе відповідальність за результати нашої роботи. Ми прагнемо, щоби наші клієнти та партнери без сумнівів та вагань ДОВІРяли результатам нашої роботи та були впевнені у якості  послуг або діяльності. Ми очікуємо від наших працівників найвищих проявів компетентності, зацікавленості та, як результат, найвищих показників якості їхньої роботи, щоби з ДОВІРою прийняти результати,  без перевірок, повторних дій та доопрацювань.
● Чесність та відкритість
Нашою метою є встановлення довгострокового і взаємовигідного співробітництва. Ми будуємо відкриті і прозорі взаємини з усіма клієнтами, партнерами і працівниками. У свою чергу, це забезпечує взаєморозуміння і надійні ДОВІРливі та взаємовигідні партнерські відносини. Ми завойовуємо лояльність і ДОВІРУ клієнтів, партнерів та працівників шляхом ведення бізнесу лише чесними способами і відповідно до норм ділової етики.
● Постійний розвиток
Ми прагнемо до лідерства у всіх проявах нашої діяльності, прагнемо рухатися вперед. Нам цікаві складні та нетривіальні проекти, які дають почуття виклику та примушують розсувати межі наших знань та можливостей, охоплюючи все нові і нові горизонти. Тому ми постійно навчаємося та розвиваємося. Ми безупинно працюємо над важливими інноваціями в юридичній галузі, над індивідуалізацією кожного замовлення, підвищенням професійності та ефективності нашої роботи.
● Люди
Розуміючи цінність та індивідуальність кожного члена нашої команди, кожного клієнта та партнера,  ми створюємо доброзичливу та ДОВІРливу робочу атмосферу, підтримуємо культуру взаємної поваги,  прийняття, підтримки та турботи. Ми категорично не приймаємо будь-які негативні та неконструктивні дії у взаєминах  –  нехтування спілкуванням чи діями, образи, нівелювання інтересів, дискримінація за будь-якою ознакою.

4. Загальні принципи корпоративної етики VigoLex

Компанія VigoLex:
● будує свою діяльність на принципах визнання верховенства права у всіх сферах суспільно-економічного життя;
● будує відносини зі своїми працівниками на принципах дотримання прав людини і гідності особистості, створення рівних можливостей для всіх працівників;
● будує взаємини з партнерами на принципах довіри, чесності, об’єктивності та сумлінності;
● будує взаємини з конкурентами на принципах вільної та чесної конкуренції за неухильного дотримання норм і правил ділової етики;
● будує діалог і взаємовідносини з органами влади на принципах відкритості, партнерства та співробітництва;
● встановлює, що основними робочими мовами спілкування в Компанії є українська, англійська та російська мови;
● не веде політичної діяльності та не втручається і не відповідає за політичну діяльність своїх клієнтів та партнерів;
● не бере участі в релігійній діяльності, але поважає свободу совісті та віросповідання.

5. Принципи корпоративної етики VigoLex – Клієнти

Щодня ми робимо все можливе, щоб виправдати довіру наших клієнтів. Ми зацікавлені у встановленні довгострокових партнерських відносин з клієнтами і повною мірою сприяємо розвитку цих відносин. Ми прагнемо до відвертості у стосунках з клієнтами та наданню їм повної та достовірної інформації про наші можливості і наші послуги. У разі неможливості надання послуг на належному рівні з будь-яких причин, ми чесно та відкрито попередимо про це клієнта та, по можливості, порекомендуємо своїх партнерів, які зможуть надати відповідні послуги найвищої якості. Поважаючи інтереси наших клієнтів, ми прагнемо звести до мінімуму будь-які ризики. Головне для нас – це довіра наших клієнтів, адже довіра Клієнта є найбільшим активом Компанії і нашою основною цінністю. Ми постійно працюємо над поліпшенням обслуговування клієнтів, розробляємо та впроваджуємо нові процеси, використовуємо кращі юридичні практики, сучасні технології та інновації світових лідерів юридичної галузі для того, щоб постійно перевищувати очікування клієнтів. Крім того, ми прагнемо розширити наші можливості для створення найбільш зручних умов обслуговування, забезпечити доступність до послуг Компанії. І завдяки постійному розвитку ми прагнемо досягти передових позицій на ринку
юридичних послуг. Ми поважаємо гідність наших клієнтів і беремо на себе певні зобов’язання перед
ними:
● надавати юридичні послуги тільки найвищої якості у відповідності до їхніх вимог;
● чесно ставитися до наших клієнтів у всіх аспектах бізнесу;
● створювати рівні умови для всіх наших клієнтів;
● суворо дотримуватися конфіденційності та забезпечувати інформаційну безпеку у всіх аспектах наших відносин;
● своєчасно та уважно розглядати можливі труднощі в роботі з клієнтами, реагувати на скарги і вирішувати проблеми конструктивно та у найоптимальніші строки. У разі виникнення конфлікту інтересів ми вважаємо своїм обов’язком зробити все можливе для його усунення, а у разі неможливості уникнення конфлікту інтересів ми готові відмовити клієнту у наданні послуг.

6. Принципи корпоративної етики VigoLex – Партнери

Ми співпрацюємо з діловими партнерами (підрядниками, позаштатними виконавцями, консультантами) на основі довгострокової співпраці, взаємної вигоди, поваги, довіри, чесності та справедливості, а також на основі об’єктивності та економічної доцільності. Ми співпрацюємо з надійними діловими партнерами, які ведуть законну діяльність. Ми ставимося до всіх партнерів справедливо й однаково. Наші рішення щодо партнерів базуються на таких об’єктивних критеріях як ціна, якість, строки, надійність і порядність партнера. Ми вивчаємо та, в разі доцільності та згоди, переймаємо і впроваджуємо нові кращі практики та процеси наших партнерів. Це дозволяє оптимально організувати співпрацю з ними. Принципи роботи з партнерами:
● ми чітко та неухильно виконуємо свої договірні зобов’язання перед діловими партнерами і вимагаємо того ж від них;
● всі спірні та конфліктні питання, що виникають під час співробітництва, вирішуються легально і в законодавчому полі;
● ми завжди прагнемо до взаємоприйнятних компромісів;
● ми дотримуємося правил конфіденційності, забезпечуємо інформаційну безпеку, а також вимагаємо їх від партнерів, ми не розголошуємо інформацію про партнерів, яка може завдати їм або Компанії матеріальної чи іншої шкоди, крім випадків, коли розголошення такої інформації передбачено законодавством;
● ми неухильно дотримуємося вимог законодавства країн, з партнерами якої співпрацюємо.

7. Принципи корпоративної етики VigoLex – Працівники

Ми будуємо взаємовідносини працівників з Компанією на принципах:
● сумлінного дотримання та виконання всіх етичних, моральних норм, а також всіх законодавчих нормативних вимог в частині організації праці та відпочинку, охорони праці;
● сумлінного дотримання Компанією всіх своїх зобов’язань перед працівниками, очікуючи, що працівники так само сумлінно виконують свої зобов’язання перед Компанією, демонструючи високі стандарти ділової поведінки, прихильність інтересам, стратегії та цілям Компанії ;
● створення та підтримки доброзичливої та довірливої робочої атмосфери, підтримки культури взаємної поваги,  прийняття, підтримки та турботи;
● сумлінного дотримання та виконання корпоративних політик, положень, регламентів, інструкцій та інших внутрішніх регламентуючих документів Компанії;
● сумлінного дотримання та виконання графіків роботи та інших внутрішніх правил;
● лояльності працівників до Компанії і Компанії – до працівників. Компанія ні в якому разі не використовує дитячу працю, проте готова долучатися до добровільного навчання та стажування підлітків з метою надання їх інформації про професію юриста. Компанія ні в якому разі не використовує примусову працю. Будь-який примус є неприйнятним.