Договори комерційної концесії та франчайзингу

Ведення будь-якого бізнесу – це складання, зміна, аналіз, а також безліч інших аспектів роботи з договорами. Наразі неможливо уявити ведення будь-якої бізнес-діяльності без укладання договорів. Тому кожному підприємцю важливо розуміти, які договірні моделі і конструкції він може використовувати в тій чи іншій ситуації для якісного та ефективного розвитку свого бізнесу.

Однією з таких договірних моделей є договір франчайзингу – угода, за якою особа-власник виключних прав – франчайзер, надає іншій особі – франчайзі – право використовувати виняткові права для розвитку бізнесу франчайзі. У свою чергу, за використання таких прав франчайзі виплачує винагороду (роялті).

Договір франчайзингу – «win – win» схема відносин для обох сторін: франчайзі отримує можливість ефективніше розвивати свій бізнес за рахунок впізнаваного бренду, а франчайзер отримує прибуток і безкоштовну можливість додаткового розвитку свого бренду

Коли говорять про договір франчайзингу, часто вживають вирази «упаковка франшизи» або «запакувати франшизу». Мова тут зовсім не про особливо барвистий конверт, у якому сторони надсилають один одному договір для підписання, а про механізми роботи за договором франчайзингу: франчайзер продає франчайзі готову бізнес-модель і відпрацьовані та дієві бізнес-рішення. Все, що залишається франчайзі, – чітко і невідступно слідувати отриманим інструкціям без самодіяльності.

І, звичайно ж, обом сторонам необхідно визначити застосовне право і суд, компетентний розглядати спори між сторонами, у разі якщо франчайзі і франчайзер є резидентами різних країн.

До чого ж тут договір комерційної концесії ? Комерційна концесія – це закріплений у Цивільному кодексі України вид договору, тоді як франчайзинг – форма договірних відносин, які спеціальним чином не регулюються українським законодавством. За своєю ж суттю договір комерційної концесії – це аналог договору франчайзингу в Україні.

Компанія ВігоЛекс має значний досвід роботи і якісну правову експертизу в питаннях юридичного супроводу угод франчайзингу та комерційної концесії.

Команда ВігоЛекс покаже і розповість:

  • які ризики містить договір франчайзингу або комерційної концесії для кожної зі сторін;
  • як «запакувати», тобто юридично правильно оформити франшизу;
  • які права, обов’язки і гарантії краще вказати в договорі франчайзингу або комерційної концесії і навіщо;
  • на що звернути увагу при складанні договору франчайзингу або комерційної концесії і т.д.

Отримати консультацію

    +38 (068) 520-88-88