Договори комерційної концесії та франчайзингу

Ведення будь-якого бізнесу – це складання, зміна, аналіз, а також безліч інших аспектів роботи з договорами. Наразі неможливо уявити ведення будь-якої бізнес-діяльності без укладання договорів. Тому кожному підприємцю важливо розуміти, які договірні моделі і конструкції він може використовувати в тій чи іншій ситуації для якісного та ефективного розвитку свого бізнесу.

Однією з таких договірних моделей є договір франчайзингу – угода, за якою особа-власник виключних прав – франчайзер, надає іншій особі – франчайзі – право використовувати виняткові права для розвитку бізнесу франчайзі. У свою чергу, за використання таких прав франчайзі виплачує винагороду (роялті).

Договір франчайзингу – «win – win» схема відносин для обох сторін: франчайзі отримує можливість ефективніше розвивати свій бізнес за рахунок впізнаваного бренду, а франчайзер отримує прибуток і безкоштовну можливість додаткового розвитку свого бренду

Коли говорять про договір франчайзингу, часто вживають вирази «упаковка франшизи» або «запакувати франшизу». Мова тут зовсім не про особливо барвистий конверт, у якому сторони надсилають один одному договір для підписання, а про механізми роботи за договором франчайзингу: франчайзер продає франчайзі готову бізнес-модель і відпрацьовані та дієві бізнес-рішення. Все, що залишається франчайзі, – чітко і невідступно слідувати отриманим інструкціям без самодіяльності.

І, звичайно ж, обом сторонам необхідно визначити застосовне право і суд, компетентний розглядати спори між сторонами, у разі якщо франчайзі і франчайзер є резидентами різних країн.

До чого ж тут договір комерційної концесії ? Комерційна концесія – це закріплений у Цивільному кодексі України вид договору, тоді як франчайзинг – форма договірних відносин, які спеціальним чином не регулюються українським законодавством. За своєю ж суттю договір комерційної концесії – це аналог договору франчайзингу в Україні.

Компанія ВігоЛекс має значний досвід роботи і якісну правову експертизу в питаннях юридичного супроводу угод франчайзингу та комерційної концесії.

Команда ВігоЛекс покаже і розповість:

 • які ризики містить договір франчайзингу або комерційної концесії для кожної зі сторін;
 • як «запакувати», тобто юридично правильно оформити франшизу;
 • які права, обов’язки і гарантії краще вказати в договорі франчайзингу або комерційної концесії і навіщо;
 • на що звернути увагу при складанні договору франчайзингу або комерційної концесії і т.д.

Отримати консультацію

  Договір комерційної концесії – це угода, згідно з якою власник прав інтелектуальної власності, комерційного досвіду або ділової репутації платно надає іншій особі право використовувати такі активи для ведення особою власного бізнесу. 

  За договором комерційної концесії, особа платить за право використовувати бренд іншої компанії/особи для ведення бізнесу.

  Договір франчайзингу – це форма договірних відносин, аналогічна комерційній концесії: франчайзі купує право розвивати свій бізнес за рахунок відомого бренду, а франчайзер таким чином сприяє розвитку власного бренду.

  Суть франчайзингу наступна: франчайзі платить фіксовану суму або періодичні платежі за право використання бренду іншої компанії. В свою чергу, франчайзер, який продає право користуватися власним брендом, отримує можливість за рахунок франчайзі підвищити рівень впізнаваності та довіри до бренду.

  Пакет франшизи повинен включати сам договір франшизи та додатки до нього, які міститимуть опис та алгоритм дій і впровадження готової бізнес-моделі, а також відпрацьованих та дієвих бізнес-рішень щодо розвитку бізнесу за допомогою бренду франчайзера.

  Чим детальніше зафіксовані умови франшизи – тим менше шансів виникнення непорозуміння між франчайзером і франчайзі.

  Франчайзер – це компанія або приватна особа, яка надає право іншим особам/компаніям використовувати її бренд, права інтелектуальної власності, комерційний досвід та ділову репутацію для розвитку бізнесу.

  Франчайзинг – це один із різновидів договірних або бізнес-відносин між компаніями, тоді як франшиза – це сукупність характеристик бренду (права інтелектуальної власності, ділова репутація тощо), яку франчайзер дозволяє використовувати своїм франчайзі.

  +38 097 215 66 70