Андрій Помазанов

pomazanov

Партнер

Правозахисник, Заслужений юрист України, адвокат, Доктор філософії з галузі знань «Право» (Кандидат юридичних наук)

Освіта

Доктор філософії з галузі знань «Право», тема дисертації: «Касаційний перегляд судових рішень у цивільному процесі України»

Магістр права, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

До 2014 року займався адвокатськю практикою, координував та очолював напрямки діяльності, пов’язані із досудовим врегулюванням великих корпоративних конфліктів, а також здійснював представництво та захист інтересів клієнтів у судах і правоохоронних органах.

Має значний досвід роботи у представництві інтересів клієнтів у державних органах і судах різних інстанцій, а також досвід у вирішенні корпоративних спорів.

Окремим напрямком роботи є супроводження інвестиційних проєктів як в Україні, так і за кордоном, а також забезпечення функціонування бізнесу в сучасних реаліях, зокрема, у питаннях оптимізації оподаткування підприємств.

У травні 2014 року очолив Головне управління юстиції у м. Києві, а у листопаді 2014 року було обрано народним депутатом України. У Верховній Раді України очолював підкомітет з питань діяльності адвокатури та регулювання надання правової допомоги громадянам. За період парламентської роботи активно брав участь у міжнародно-правових заходах, пов’язаних із удосконаленням законодавчої бази та став автором десятків законодавчих актів.

Підтримує міжпарламентські зв’язки із політиками різних країн за для стабільного розвитку міждержавних відносин та підтримання розвитку інвестиційних проєктів.

Досвід публічної політичної діяльності, а також публічних виступів перед широкою аудиторією є перевагою при проведенні переговорів з клієнтами та опонентами при проведенні процедур медіації.

Спеціалізація

  • спеціаліст з питань державного управління;
  • досудове врегулювання спорів (медіація) та представництво інтересів у суді;
  • будівництво і капітальні інвестиції як в Україні, так і за кордоном;
  • міграційне право.

Знання мов

Українська, англійська, російська

Контакти

+38 097 215 66 70