Документація у сфері трудового права

Ведення кадрової документації є обов’язковим для всіх компаній та має здійснюватися у точній відповідності до чинного законодавства. Чітке визначення у ній прав та обов’язків як працівників, так і роботодавця допомагає узгодити їхні інтереси, створити комфортні умови праці та попередити виникнення трудових спорів.

 Юристи ВігоЛекс надають послуги з підготовки та/або вичитування усіх видів документів, які регламентують трудові відносини.

При складанні документації у сфері трудового права враховується ціла низка важливих факторів, таких як спосіб організації роботи працівників та перевірки її результатів, питання дострокового припинення трудових відносин, ризики перевірок з боку Державної податкової служби, Держпраці, особливості законодавства з працевлаштування окремих категорій осіб тощо.

Належне оформлення трудових відносин та грамотне складання юридичних документів, які діють у компанії та можуть бути предметом перевірки контролюючих органів, дозволить уникнути притягнення до відповідальності за порушення норм трудового законодавства. 

Команда ВігоЛекс має значний досвід підготовки документів у сфері трудового права, у тому числі таких як:

  • трудовий договір та контракт;
  • колективний договір;
  • договір аутсорсингу та аутстафінгу;
  • правила внутрішнього трудового розпорядку;
  • посадові інструкції;
  • договір про повну матеріальну відповідальність;
  • договір про конфіденційність.

ВігоЛекс гарантує доскональне опрацювання питань клієнта, розробку документів з урахуванням його інтересів, а також особливостей діяльності компанії, яка звернулась за професійною правовою допомогою. Поєднуючи практичний досвід з глибокими теоретичними знаннями, команда ВігоЛекс здійснює підготовку кадрової документації будь-якої складності, а також проводить ґрунтовний аналіз вже діючих у компанії документів у сфері трудового права.

+38 097 215 66 70