Юридичний аудит трудової документації

Команда ВігоЛекс надає послуги з юридичного аудиту трудової документації, використовуючи знання багатьох тонкощів трудового законодавства, судової практики, актуальних змін до нормативно-правових актів та досвід розробки кадрових документів. Результат повного аналізу трудової документації на предмет відповідності як законодавству України, так і локальним актам компанії – це захищеність бізнесу у сфері дотримання трудового законодавства при проведенні планових та позапланових перевірок контролюючих органів.

Юридичний аудит трудової документації рекомендовано проводити у випадках:

  • купівлі компанії або зміни її керівництва;
  • включення фірми до плану перевірок контролюючих органів;
  • конфліктних або проблемних ситуацій у сфері трудових правовідносин;
  • вдосконалення документообігу компанії та попередження зайвих витрат;
  • перевірки окремих сфер діяльності, зокрема з питання забезпечення охорони комерційної таємниці, правильного оформлення трудових правовідносин тощо;
  • об’єктивної оцінки відповідності діяльності компанії законодавству України з метою виявлення існуючих ризиків та внесення змін у діючі документи, коригування стратегії розвитку бізнесу.

Юридичний аудит трудової документації визначає:

  • стан документообігу компанії у сфері трудових правовідносин;
  • наявність обов’язкової внутрішньої трудової документації;
  • відповідність кадрових документів вимогам чинного законодавства;
  • наявність ризиків притягнення посадових осіб та самої компанії до відповідальності за неналежне ведення трудової документації.

Комплексний правовий аналіз документів – це гарантія впевненості клієнта під час перевірок контролюючими органами і ефективний спосіб уникнути багатотисячних штрафів.

Юридичний аудит трудової документації компанії у тому числі включає:

1)  правовий аналіз кадрових документів та приведення їх у відповідність до чинного трудового законодавства;

2)  юридичну оцінку трудових договорів, колективного договору, а також інших договорів у сфері трудових правовідносин, виявлення у них недоліків та неточностей, розробку трудових договорів;

3)  перевірку штатного розпису, правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій, іншої внутрішньої трудової документації на предмет їх взаємовідповідності та взаємоузгодженості;

4)  аналіз документів на предмет правильного оформлення трудових правовідносин, дотримання законодавства щодо охорони праці, захисту персональних даних та конфіденційної інформації;

5)  перевірку законності працевлаштування іноземців;

6)  надання консультацій з питань ведення будь-якої трудової документації, а також рекомендацій щодо правильної організації документообігу.

Професіонали ВігоЛекс не лише можуть виявити прогалини та недоліки трудової документації компанії, а й допоможуть їх усунути та більш якісно підготувати юридичні документи.

+38 097 215 66 70