Трудовий договір

Прийняття на роботу працівника передбачає укладення трудового договору, який оформляється наказом чи розпорядженням, та повідомлення Державної податкової служби. Укладення якісного трудового договору дозволяє звести до мінімуму майнові та трудові ризики, а також відстояти  права у спірних ситуаціях.

Трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

 Відповідно до чинного законодавства працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору.

За фактичний допуск працівників до роботи без їх оформлення до роботодавця може бути застосовано штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, який стягується за кожного не оформленого на роботу працівника.

 Трудовий договір укладається в усній або письмовій формі.  Законодавство про працю передбачає випадки, коли додержання письмової форми є обов’язковим. Це стосується, зокрема, організованого набору працівників; укладення контракту; випадку, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі; укладення трудового договору про дистанційну роботу або про надомну роботу тощо.

shutterstock 1705579861

Як правило, трудовий договір оформляється сторонами саме у письмовій формі, оскільки вона надає наступні переваги:

  1. Деталізація індивідуальних обов’язків працівника, конкретне визначення його завдань та функцій.
  2. Окреслення правил роботи та чітке визначення робочого місця, що особливо актуально у випадку дистанційної/надомної роботи.
  3. Індивідуалізація умов праці та відпочинку працівника, наприклад, шляхом встановлення додаткових днів відпустки, умов виплати додаткової премії.
  4. Визначення специфічних умов, які залежать від напряму роботи конкретної компанії та можуть стосуватись порядку використання майна, наданого працівнику, правил передачі прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені ним у процесі виконання трудової функції тощо.

Практика надання послуг спеціалістами ВігоЛекс свідчить, що компанії здебільшого схиляються до укладення договору у письмовій формі, навіть якщо законодавча вимога про це відсутня.

+38 097 215 66 70