Колективний договір

Трудове законодавство не в змозі врегулювати всю різноманітну палітру взаємовідносин між роботодавцем і працівниками, які виникають у компанії. Тут на допомогу приходить колективний договір, який може бути укладено між роботодавцем та трудовим колективом у будь-якій юридичній особі, яка використовує найману працю.

Колективний договір – угода, яка укладається між роботодавцем і трудовим колективом (профспілкою) та регулює їхні виробничі, трудові та соціально-економічні відносини. Він має особливу процедуру укладення, яке потребує ініціативи хоча б однієї із сторін – роботодавця чи профспілки, і має строковий характер. Колективний договір поширюється на роботодавця та усіх працівників компанії. Умови такого договору розвивають та конкретизують інші внутрішні документи та не можуть погіршувати становище працівників порівняно з чинним законодавством.

shutterstock 1971115145

Укладення колективного договору – це раціональний крок як для працівників, так і для роботодавця, що допомагає зменшити ризики виникнення конфліктів, якісно врегулювати трудові відносини та стає в нагоді при вирішенні трудових спорів. Чим іще вигідне укладення такого  договору для компанії?

  1. Це одна з гарантій стабільних відносин між роботодавцем та працівниками, основа для створення належного режиму та умов праці: укладення якісного договору зменшує ризик виникнення трудових спорів та формує чіткі взаємні зобов’язання сторін.
  2. До документу включаються положення на виконання законодавчих вимог, визначені як обов’язкові для врегулювання у компанії, що виключає необхідність впорядкування цих питань багатьма окремими внутрішніми документами.
  3. Колективний договір надає можливість визначити особливий робочий графік, порядок надання відпусток, виручає у випадку необхідності довести законність включення у валові видатки сум матеріальної допомоги, оформити відпустку працівника за свій рахунок, надати додаткову відпустку за ненормований робочий день.
  4. Це інструмент для чіткого врегулювання системи оплати праці, збільшення мотивації працівників шляхом надання додаткових гарантій, матеріальної підтримки, соціально-побутових пільг тощо.

Колективний договір підлягає повідомній реєстрації районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад.

У разі, якщо не вдається розробити колективний договір своїми силами, в нагоді стане юридична допомога професіоналів ВігоЛекс. При розробці колективного договору юристи грамотно і чітко сформулюють договірні положення, врахувавши правові нюанси укладання цього договору та особливості діяльності компанії.

+38 097 215 66 70