Супровід трастів

Для багатьох слово «траст» є чимось незрозумілим, далеким і чужим, і лише деякі юристи і підприємці мають чітке уявлення, про те, чим насправді є трасти.

Траст – це схема управління майном, заснована на довірі. Проте будь-яка довіра повинна забезпечуватися юридичними засобами захисту від недобросовісності

У світі існує безліч різних видів трастів, які дозволяють досягати абсолютно різних цілей: ефективно управляти майном за життя і після смерті засновника трасту, акумулювати кошти для навчання, лікування, виховання дітей, утримання недієздатних родичів, створювати пенсійні заощадження, займатися благодійністю і т.п. З огляду на це, розрізняють сімейні, спадкові, благодійні, пенсійні трасти, а також різноманітні трасти для ведення бізнесу та захисту активів.

У країнах загального права (Великобританія, США, Кіпр, Індія, Канада та ін.) трасти є невід’ємною частиною життя не тільки практикуючих юристів, а й звичайних людей, які з їхньою допомогою можуть вирішувати практичні завдання і досягати абсолютно прагматичних цілей. В останні десятиліття трасти завоювали довіру і в інших країнах Європи, які традиційно з побоюванням розглядали цей механізм управління активами. У зв’язку з цим частину європейських країн вже фактично запровадила у національне право інститути, аналогічні трасту, або приєдналася до Конвенції про трасти, що дозволяє використовувати і визнавати іноземні трасти. У Франції, Швейцарії, Німеччині, Італії, Чехії, Молдові та інших країнах трасти або їх аналоги вже стали реальністю.

6 1536x1170 1

Що ж таке траст?

Траст (довірча власність) – це схема управління, у якій майно передається у власність довірчому власнику (трасті), який зобов’язаний управляти ним в інтересах вигодонабувачів або для досягнення суспільно-корисної мети.

Особливістю трастів є те, що вони базуються на особливих довірчих відносинах між засновником трасту і довірчим власником, який зобов’язаний діяти виключно на користь бенефіціарів. В іншому випадку він може бути притягнутий до відповідальності. При чому ступінь відповідальності прямо пропорційний рівню професійності трасті. Іншими словами, якщо довірчий власник позиціонується як професійний трасті на ринку управління активами, то претензій до нього буде набагато більше.

Переваги трасту:

  • професійне та ефективне управління активами, що дозволяє не тільки зберегти, а й примножити майно, передане в траст;
  • кредитори засновника не мають права звернути стягнення на майно, передане в траст, оскільки формально воно належить довірчому власнику;
  • управління майном здійснюється відповідно до трастової декларації (договору, заповіту) на користь вигодонабувача, яким може виступати як сам засновник, так і його діти, родичі і будь-які інші особи;
  • ефективні способи захисту від недобросовісних дій довірчого власника дають можливість здійснювати контроль за його діями (наприклад, через інших довірчих власників, протекторів або суд).

Компанія ВігоЛекс об’єднала унікальну команду юристів, які мають не тільки теоретичну підготовку, а й практичний досвід створення і супроводу трастів в різних юрисдикціях. Вони знають і розуміють специфіку роботи з різними видами трастів відповідно до потреб і запитів клієнтів.

Отримати консультацію

    +38 097 215 66 70