Безвідкличні трасти

Безвідкличні трасти (irrevocable trusts) – це основна частина «класичних» англо-американських трастів, які передбачають передачу права власності на майно від засновника довірчому власнику для управління ним на користь бенефіціарів або для досягнення сусіпльно-корисної мети (освіта, культура, медицина, захист довкілля, підтримка нужденних і т.п.).

Основною перевагою безвідкличних трастів є те, що кредитори установника не мають права звертати стягнення на майно, передане в траст

Однією з основних ознак безвідкличних трастів є те, що вони не можуть бути припинені чи змінені первинним власником, а право власності не може бути повернуто засновнику на його «першу» вимогу. За загальним правилом засновник раз і назавжди втрачає право власності на активи, передані в траст, в момент його створення. Після цього у вигодонабувачів з’являється право вимоги до довірчого власника сумлінно і чесно виконувати умови трасту і ефективно управляти майном на їхню користь.

У разі, якщо довірчий власник навмисно або ненавмисно порушує умови трасту (breach of trust), існує цілий ряд юридичних механізмів захисту прав бенефіціарів. При цьому, якщо засновник трасту не належить до вигодонабувачів, то за загальним правилом він не має права на захист, оскільки юридично не є власником майна.

Безвідкличні трасти можна розділити на 2 види:

  1. Фіксовані (fixed trusts) – трасти, в яких права та обов’язки довірчого власника і бенефіціарів чітко визначені, і трасті не має права виходити за межі своїх повноважень. Наприклад, довірчий власник зобов’язаний щомісяця розподіляти і виплачувати в рівних частинах (або в іншому чітко встановленому розмірі) частку прибутку кожному з вигодонабувачів.
  2. Дискреційні (discretionary trusts) – трасти, в яких довірчий власник наділений дискреційними повноваженнями щодо розподілу майна на користь бенефіціарів. При цьому, вигодонабувачі не знають, яку саме вигоду і коли отримають, і чи отримають взагалі. Трасті на свій розсуд може прийняти рішення взагалі не розподіляти і не виплачувати прибуток, а акумулювати його для досягнення якихось цілей, що не суперечать умовам трасту. Наприклад, якщо траст встановлений на користь неповнолітніх дітей, а довірчий власник розуміє, що у них є достатньо коштів для існування, він може самостійно прийняти рішення про збір коштів на їх майбутнє навчання, а не виплачувати щомісяця певну суму на їх утримання.

У зв’язку з прийняттям змін до податкового законодавства України для багатьох актуальним стало питання оподаткування КІКів – контрольованих іноземних компаній. І хоча трасти з юридичної точки зору не є компаніями, податкові органи можуть класифікувати деякі види трастів як аналоги юридичних осіб з метою оподаткування.

Практика поки формується, але вже зараз можна стверджувати, що довести, що дискреційний безвідкличний траст є аналогом КІКа, для податкових органів буде досить складно, тому саме такі види трастів набирають все більшої популярності.

У той же час відповісти точно про переваги та ризики будь-якої трастової структури можна тільки після детального аналізу всіх нюансів, що неможливо без професійних юристів. Юристи та податкові консультанти компанії ВігоЛекс із задоволенням дадуть відповідь на всі питання зацікавлених клієнтів.

Отримати консультацію

    +38 097 215 66 70