Міжнародні та офшорні трасти

Якщо засновник трасту, довірчий власник і бенефіціар є резидентами однієї країни, в якій також знаходиться майно, передане в траст, то траст є національним або локальним.

У той же час, якщо учасники трасту є резидентами різних країн або трастове майно знаходиться за кордоном, то тоді мова йде про міжнародний траст. При цьому термін «міжнародний» може однаково стосуватися як сімейних, так і благодійних, спадкових і будь-яких інших видів трастів.

Головною ознакою міжнародних трастів є те, що до їх регулювання може застосовуватися право двох або більше країн, тому важливо у момент створення трасту визначитися з правом, яке підлягатиме застосуванню до даних відносин

В Україні, як і у всіх інших країнах пострадянського простору, відсутній інститут трасту, але ніхто не забороняє резидентам цих країн засновувати трасти в інших юрисдикціях, де це передбачено законом.

Відповідно, такі трасти завжди будуть кваліфікуватися як міжнародні, оскільки вони будуть створені нерезидентами по відношенню до країни місцезнаходження трасту. До того ж, часто майно також може знаходиться на території країни, відмінної від місця створення і управління трастом.

Наведемо реальний приклад: резидент України передає своє нерухоме майно в Україні у довірчу власність швейцарській (кіпрській або англійській) компанії, яка повинна буде управляти цим майном на користь українських бенефіціарів. Такий траст буде визнаний міжнародним, оскільки його учасники є резидентами різних країн, а майно знаходиться не на території місця знаходження трасту.

Міжнародні трасти мають всі ознаки національних (локальних) трастів залежно від їх виду, але їх головною особливістю є те, що вони підпадають під сферу дії міжнародного приватного права і, відповідно, до них може застосовуватися право декількох країн. Тому дуже важливо на етапі створення трасту визначитися правом, що підлягатиме застосуванню, щоб надалі уникнути непорозумінь і проблем. Виходячи з практики, можна сказати, що дуже часто застосовним правом сторони обирають право Англії, Кіпру або офшорних юрисдикцій, таких як право о. Джерсі, о. Гернсі, о. Мен тощо.

Окремо слід зупинитися на офшорних трастах, які набули особливої ​​популярності в останні десятиліття. По суті, офшорні трасти – це різновид міжнародних трастів, але їх основною відмінною рисою є те, що вони створені в одній з юрисдикцій, яка з тих чи інших ознак відноситься до офшорних.

Отримати консультацію

    +38 097 215 66 70