snegana edited 1Сніжана Ткачук

Юрист

28.08.2021

У разі виявлення порушень у роботі компанії не завжди з самого початку можуть бути зрозумілі причини або дії, що призвели до таких порушень. Через це може знадобитися проведення службового розслідування на підприємстві.

Поняття «службове розслідування»

Службове розслідування — це не законодавчо встановлений термін, а радше позначення сукупності заходів і дій, що застосовуються керівництвом чи відповідальними співробітниками підприємства з метою збору, аналізу і перевірки інформації про осіб, причетних до порушень у роботі компанії.

Таким чином, будь-які дії, направлені на розслідування порушень на підприємстві, можна вважати службовим розслідуванням.

Коли може знадобитися така процедура?

Необхідність провести службове розслідування може виникнути в багатьох випадках.

Практика ВігоЛекс свідчить, що найчастіше компанії застосовують процедуру службового розслідування в наступних ситуаціях:

 • встановлення факту розтрати або розкрадання майна чи активів компанії;
 • шахрайство з боку менеджерів, керівників тощо;
 • проведення афер з інвестиціями;
 • шахрайство з боку постачальників, замовників або клієнтів;
 • порушення внутрішніх політик і правил компанії;
 • крадіжка або факт незаконного доступу до конфіденційної інформації компанії;
 • систематичне невиконання певних завдань, поставлених керівництвом компанії тощо.

Чим або ким регулюється процедура службового розслідування?

Кодексом законів про працю України (КЗпП) прямо не передбачений порядок проведення такої процедури, як службова перевірка.

Проте стаття 139 КЗпП передбачає наступні обов’язки кожного співробітника:

 • виконувати роботу чесно і добросовісно;
 • своєчасно і точно виконувати розпорядження компанії або її уповноваженого представника;
 • дотримуватися трудової та технологічної дисципліни на роботі;
 • дотримуватися вимог нормативних актів про охорону праці;
 • дбайливо ставитися до майна компанії.

Невиконання зазначених зобов’язань є підставою для застосування до співробітника заходів дисциплінарної відповідальності, передбачених статтею 147 КЗпП, — догани або звільнення. Таким чином, кожна компанія або підприємство має право скласти і впровадити в роботу відповідні політики, що регламентують порядок проведення внутрішніх розслідувань на підприємстві.

Метою такої процедури буде встановлення факту вчинення співробітником компанії дисциплінарних порушень.

Строки проведення розслідування та участь юриста у процесі

Строки проведення внутрішнього розслідування залежать від складності та комплексності конкретного порушення і можуть складати від кількох тижнів до кількох місяців чи більше.

dbdfbd

Участь юриста у проведенні внутрішньої перевірки — це практика, яка давно склалася. Проведення внутрішньої перевірки, з одного боку, вимагає дотримання всіх вимог законодавства, щоб не порушити права співробітника, які надаються законодавством, а з другого боку — ефективності та оперативності дій у межах закону.

З цим завжди допоможе юрист компанії ВігоЛекс.

Послуги ВігоЛекс під час проведення внутрішнього розслідування включають в себе:

 • аналіз корпоративної документації, договорів з членами команди, постачальниками, клієнтами тощо;
 • юридичний due diligence компанії;
 • інтерв’ю з членами команди і представниками постачальників, клієнтів тощо;
 • допомогу з досудовим врегулюванням можливих спорів;
 • юридичний супровід судового врегулювання спорів, які можуть виникнути за результатами проведення внутрішнього розслідування.

Крім того, залучення адвокатів до проведення внутрішнього розслідування може дозволити включити інформацію про результати розслідування до складу адвокатської таємниці. Це додатковий засіб захисту від розголосу подібних даних.