20 грудня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон 1914-IX, що передбачає внесення змін до Податкового кодексу України, зокрема, в частині адміністрування податків, податку на прибуток підприємств, рентної плати, податку на доходи фізичних осіб. Переважна більшість змін набирають чинності з 1 січня 2022 року.

Адміністрування податків

Відтепер контролюючий орган може обмежити право виїзду за кордон керівників юридичних осіб або постійних представництв нерезидентів, якщо така юридична особа/представництво не виконала обов’язку щодо сплати податків, що призвело до виникнення податкового боргу. Такий забезпечувальний захід може застосовуватися у випадку несплати податкового зобов’язання протягом 240 днів з дня вручення податкової вимоги, що перевищує 1 млн грн. Передбачається створення відкритого реєстру керівників платників податків – боржників.

Контролюючий орган має право відкрито здійснювати фото- та відеофіксацію під час проведення перевірок.

Для цілей більш ефективного адміністрування місцевих податків контролюючий орган буде розкривати інформацію органам місцевого самоврядування щодо боржників – фізичних осіб. При цьому таке розголошення не є порушенням законодавства щодо захисту персональних даних.

shutterstock 2065190990

Податок на прибуток

Змін зазнав механізм списання збитків великими платниками податку на прибуток, а саме, встановлюється обмеження для врахування збитків у розмірі 50% від задекларованої минулорічної суми збитків. Якщо сума збитків, що залишилась, становитиме до 10% від фінрезультату, то такі збитки враховуються у повному обсязі. Перший звітний період – 2022 рік.

Забороняється визнавати витрати на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої пов’язаній особі, якщо отримувач такої допомоги у попередньому звітному році задекларував податкові збитки.

Для цілей розрахунку зобов’язання з податку на прибуток виробники електричної енергії за «зеленим тарифом» до 1 січня 2023 року можуть не враховувати доходи та витрати, пов’язані з поставкою такої енергії.

Звільняється від оподаткування податком на прибуток діяльність виробників свійської птиці.

Податок на доходи фізичних осіб

Іноземні доходи фізичних осіб, отримані від спеціальних утворень без статусу юридичних осіб (партнерство, траст, фонд), оподатковуються за ставкою 9%.

Доходи від відчуження третього і кожного наступного об’єкта нерухомого майна оподатковуються за ставкою 18%. Дохід може бути зменшений на суму підтверджених витрат на придбання такого об’єкту.

Дохід у вигляді соціальних послуг, які надаються згідно із Законом України «Про соціальні послуги» надавачами таких послуг, звільняється від оподаткуванням податком на доходи фізичних осіб.

Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, яка була вирощена, зібрана, відгодована безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, відведених для ведення садівництва, особистого селянського господарства, індивідуального дачного будівництва, на присадибних ділянках, не включаються до загального річного доходу такої фізичної особи, якщо розмір доходу не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (78 000 грн).

Податок на додану вартість

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання та/або ввезення на митну територію України інвестиційного золота, операції з другого і подальшого постачання на митній території тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Зменшено строки включення до податкового кредиту зареєстрованих податкових накладних з 1095 до 365 календарних днів.

Конкретизовано вимоги щодо обов’язкової реєстрації як платник ПДВ.

Запроваджується касовий метод обрахунку для постачання електроенергії до 01 січня 2026 року.

Місце постачання програмного забезпечення визначається не за місцем, де отримувач послуг, зареєстрований як суб’єкт господарювання, постійно чи переважно проживає, а за загальними правилами.

Акцизний податок, рентна плата

Збільшено ставки акцизного податку на етиловий спирт, спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво.

Збільшено ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (оксиди азоту, аміак, ацетон, окис вуглецю тощо).

Збільшено ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, за спеціальне використання лісових ресурсів.

Збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання поверхневих та підземних вод.

Законом удосконалено норми щодо видачі/анулювання ліцензій з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Єдиний податок

Передбачено особливості визначення загального мінімального податкового зобов’язання платників податку – власників, орендарів, користувачів на інших умовах (у т. ч. емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Детальніше ознайомитися із змінами можна за посиланням.