Допомога у проходженні compliance-перевірок

Безсумнівно, кожна особа, незалежно від виду діяльності, статусу чи посади, має право на своє особисте життя, сім’ю, володіння майном та інше. Однак, що стосується публічних діячів, так званих PEP (politically exposed person), то для таких осіб існують особливі умови укладення тих чи інших угод, відкриття рахунків або реєстрації бізнесу.

Проблема публічності стосується не тільки ділової репутації та особистого іміджу, а й пильної уваги до майна публічної особи.

Once a PEP – could always remain a PEP

Особа, яка стала публічним діячем раз, може залишитися публічним діячем назавжди

Таким чином, статус PEP зберігається за особою на необмежений строк. Цей принцип відображається  в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» (до слова, раніше статус PEP зберігався всього 3 роки).

Следует отметить, что в круг лиц, подвергающихся особому вниманию со стороны финансового мониторинга, попадают не только сами PEP, но и члены их семей и связанные лица (например, партнеры по бизнесу).

У процесі перевірки суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані додатково отримувати дозвіл керівника для встановлення ділових відносин з такою особою і проведення операцій на суму, що дорівнює або перевищує порогову (як правило, 400 тис. грн); вживати достатні заходи, щоб встановити джерело матеріальних благ і засобів; здійснювати постійний поглиблений моніторинг ділових відносин, а також повідомляти в Держфінмоніторинг про фінансові операції PEP, членів їх сімей та / або пов’язаних з ними осіб.

Рекомендації ВігоЛекс при проходженні compliance-перевірок:

  • Взяти за правило систематично збирати документи, які підтверджують джерела фінансових надходжень. Досить часто можуть вимагатися відомості про надходження, отримані кілька років тому. Відсутність таких документів може призвести до відмови в проведенні операцій.
  • Важливі фінансові операції планувати заздалегідь, тому що проведення певних фінансових операцій може затягнутися за часом в зв’язку з додатковими документальними перевірками.
  • «Особливі» умови проходження compliance-перевірок застосовні не тільки до РЕР, але й членів їхніх сімей, пов’язаних осіб та юридичних осіб, в яких РЕР виступають бенефеціарами. На цьому етапі складно обійтися без допомоги кваліфікованих юристів, тому що необхідно перевірити всі відносини з бізнес-структурами та членами родини.

У цілому, при грамотному підході і своєчасної юридичної допомоги Компанії ВігоЛекс, процедури compliance-перевірок проходять гладко і з передбачуваним результатом. Досвід юристів Компанії дозволяє передбачити можливі перешкоди на шляху і підготувати клієнта до будь-яких ситуацій.

Отримати консультацію

    +38 097 215 66 70