sergey

Сергій Буяджи

Партнер

23.07.2021

 

Представництво ваших інтересів у кримінальному процесі — відповідальне завдання. Тому будь-яка участь адвоката в кримінальному процесі відбувається виключно в межах встановлених правил. Законодавство надає адвокату набір прав, що їх він може реалізовувати в процесі захисту ваших інтересів.

Навіщо потрібен адвокат у кримінальному процесі?

Адвокат з кримінальних справ — це захист підозрюваного/обвинувачуваного від процесуальних помилок, незаконних дій правоохоронних органів і некоректного трактування інформації та фактів у справі.

Досвідчений кримінальний адвокат завдяки знанню кримінального процесу і розумінню можливих варіантів розвитку подій може завжди бути на два кроки попереду і таким чином здійснювати максимально ефективне представництво ваших інтересів.

Мета дій будь-якого адвоката — захист прав клієнта і доведення його невинності.

Права адвоката в кримінальному процесі

Кримінальні адвокати мають право виконувати дії, передбачені Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність». Права адвокатів включають в себе:

 1. Право звертатися з адвокатськими запитами до державних органів, їхніх посадових осіб, компаній, громадських організацій і навіть до фізичних осіб (за наявності згоди таких фізичних осіб).
 2. Право представляти і захищати права, свободи та інтереси клієнтів у суді, державних органах і безпосередньо в компаніях (наприклад, участь у переговорах між акціонерами).
 3. Право вивчати документи і матеріали, що містять необхідні для адвокатської діяльності відомості.
 4. Складання заяв, скарг, клопотань та інших правових документів у інтересах клієнта з їх подальшим поданням до відповідних державних органів і судів.
 5. Право бути присутнім під час розгляду поданих клопотань, скарг та інших процесуальних документів і давати пояснення щодо їх суті.
 6. Збір відомостей, що можуть бути використані в якості доказів, а також право запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії у встановленому законом порядку.
 7. Фіксація процесуальних дій, в яких бере участь адвокат, а також ходу судового засідання в передбаченому законодавством порядку.
 8. Отримання письмових висновків спеціалістів і експертів з питань, що вимагають спеціальних знань.

kak zaklyuchit soglashenie s advokatomКрім того, Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює, що адвокат має право користуватися правами свого клієнта, що надаються йому в межах кримінального провадження.

Підстави для участі адвоката в кримінальному процесі

Згідно із Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», підставою для участі адвоката в кримінальному процесі є договір на надання правової допомоги між адвокатом і клієнтом.

Для підтвердження наявності в нього підстав для участі в кримінальному процесі адвокат може надати:

 • власне договір про надання правової допомоги;
 • довіреність від клієнта;
 • ордер — письмовий документ, що підтверджує повноваження адвоката на надання правової допомоги, який видається адвокатом, адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням і підписаний адвокатом;
 • доручення органу, що уповноважений законом на надання безкоштовної правової допомоги.

Права і обов’язки адвоката на стадії судового розгляду

Окрім прав, наданих адвокату Законом України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», він також може користуватися правами, що надаються його клієнту, зокрема:

 • давати пояснення/показання в межах судового розгляду;
 • збирати і представляти слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
 • брати участь у проведенні процесуальних дій;
 • під час проведення процесуальних дій ставити питання, подавати свої зауваження і заперечення;
 • заявляти відводи слідчому судді;
 • оскаржувати рішення, діяльність або бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в передбаченому законом порядку;
 • виступати на судових дебатах тощо.

Чим визначається захист у суді з кримінальних справ?

У будь-якій ситуації стратегія захисту клієнта в межах кримінальної справи визначається доказами, що присутні в справі: показами свідків, документацією, наявністю експертиз тощо.

Адвокат завжди проговорює і погоджує стратегію захисту з клієнтом. Крім того, впродовж судового процесу можуть з’являтися нові докази або дані, що здатні суттєво змінити лінію захисту клієнта.

Хто може бути захисником у кримінальному провадженні?

Згідно з діючим законодавством України, захисником у кримінальному провадженні може бути тільки адвокат, відомості про якого внесені до Єдиного реєстру адвокатів України і стосовно якого не міститься відомостей про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Скільки адвокатів може бути в обвинуваченого?

У межах позасудової підготовки до представництва інтересів клієнта в кримінальному процесі кількість адвокатів не обмежується. Проте закон встановлює, що одночасно брати участь у судовому розгляді справи можуть щонайбільше п’ять захисників одного обвинувачуваного.

Як призначається адвокат?

Згідно із загальним правилом, клієнт у будь-який момент має право вдатися до послуг адвоката для захисту своїх інтересів. Крім того, в окремих ситуаціях слідчий, прокурор або слідчий суддя зобов’язані призначити адвоката підозрюваного/обвинувачуваного. Так відбувається, наприклад:

 • якщо підозрюваний/обвинувачуваний подав клопотання щодо залучення адвоката, але не може залучити його самостійно через відсутність коштів;
 • якщо обвинувачується особа віком до 18 років;
 • стосовно осіб, які не здатні в повній мірі реалізувати свої права через психологічні або фізичні недоліки;
 • для осіб, які не володіють мовою кримінального провадження;
 • якщо до особи передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування;
 • у разі укладення між прокурором і підозрюваним/обвинувачуваним угоди про визнання вини тощо.