anna

Ганна Буяджи

Керуючий партнер, адвокат, директор адвокатського об’єднання «VigoLex»

22.06.2022

Австрія славиться своїм високим рівнем життя та соціального забезпечення, проте ставки податків та зарегульованість підприємницької діяльності роблять її не дуже привабливою для бізнесу. У цій статті ми проаналізуємо:

  1. Коли особа стає податковим резидентом Австрії?
  2.  Підстави для уникнення подвійного оподаткування.

1.    Коли особа стає податковим резидентом Австрії?

Податкове резидентство Австрії поділяється на обмежене та необмежене. 

Обмежене податкове резидентство передбачує сплату в Австрії податків лише з доходів, що отримані на території Австрії.

Обмежене податкове резидентство розповсюджується на осіб, які можуть підтвердити, що перебувають в Австрії незначний час та за умови, що особа протягом п’яти календарних років до початку проживання на території Австрії проживала в іншій країні, мала центр життєвих інтересів за кордоном та знаходиться в Австрії не більше ніж 70 днів в календарному році. 

Необмежене податкове резидентсво передбачує сплату податків на території Австрії зі всіх доходів податкового резидента, що отримані як на території Австрії, так і в інших країнах. 

Необмежене податкове резидентсво розповсюджується на:

  • осіб, які мають місце проживання або постійно перебувають на території Австрії (в тому числі особи, які орендують житло); 
  • осіб, які перебувають на території Австрії більше 183 днів на рік.

Важливо зазначити, якщо один із подружжя проживає на території Австрії постійно, а інший підпадає під визначення обмеженого податкового резидентства, на кожного із подружжя розповсюджується правило необмеженого податкового резидентства. 

Існує загальне зобов’язання платників податків інформувати австрійські податкові органи про будь-які відповідні обставини, які можуть вплинути на оподаткування прибутку, майна та доходів в Австрії протягом 1 місяця (розділ 120 Фіскального кодексу Австрії).

Переїзд на проживання в Австрії, безумовно, є такою обставиною, оскільки кожна особа з місцем проживання в Австрії підлягає необмеженому оподаткуванню податком на прибуток (є необмеженим податковим резидентом та має сплачувати податки з всього доходу в світі) в Австрії.

Тому ми рекомендуємо повідомити австрійські податкові органи (Finanzamt Österreich) про нове місце проживання особи та джерело доходу (наприклад, доходи від роботи, комерційної діяльності тощо). Після цього особа може подати заяву на видачу австрійського податкового номера для сплати податку на прибуток.

Будь-яка особа, яка є податковим резидентом Австрії, зобов’язана подавати щорічні податкові декларації, в яких ця особа розкриває весь свій світовий дохід (хоча є винятки для осіб, які отримують дохід лише від роботи в Австрії). Податкові декларації є основним джерелом інформації для нарахування податків податковими органами. Австрійські банки зазвичай не інформують податкові органи про відкриття нових банківських рахунків, а орендодавці не повідомляють про укладені договори оренди.

pexels ono kosuki 5999874 1 scaled2.  Підстави уникнення подвійного оподаткування 

З метою зменшення податкового навантаження на нерезидентів, Австрією підписано низку угод про уникнення подвійного оподаткування (double tax treaty, далі – ДТТ).

До прикладу, відповідно до ч. 2 ст. 4 ДТТ між Австрією та Болгарією резидентство встановлюється згідно із такими критеріями:

a)     особа вважається резидентом лише тієї Держави, в якій вона має постійне житло; якщо вона має постійне житло в обох державах, така особа вважається резидентом лише тієї Держави, з якою особисті та економічні відносини є більш тісними (центр життєвих інтересів);

b)   якщо держава, в якій особа має центр життєвих інтересів, не може бути визначена, або якщо особа не має постійного житла в жодній з держав, вона вважається резидентом лише тієї Держави, в якій має звичайне місце проживання;

c)     якщо особа зазвичай проживає в обох державах або не проживає в жодній з них, вона вважається резидентом лише тієї Держави, громадянином якої вона є;

d)   якщо особа є громадянином обох держав або не є громадянином жодної з них, компетентні органи Договірних Держав вирішують це питання за взаємною згодою.

Схожі положення містяться і в інших ДТТ, підписаних між Австрією та іншими країнами.

Таким чином, якщо особа доведе, що проживає як в Австрії, так і в Болгарії (або в іншій країні відповідно), можна буде скористатися положенням наведеної ДТТ та сплачувати податки в іншій країні. Відслідкувати перетин кордонів країн ЄС неможливо, тому, можна надати документи у вигляді договору оренди квартири та комунальні платежі, які можуть бути визнані доказами постійного проживання в двох країнах.

Проте, договір оренди не панацея, оскільки окрім наведених вище положень міждержавних угод в Австрії важливе значення відіграє центр життєвих інтересів усієї сім’ї платника податків. У цій країні працює принцип: як тільки діти пішли до школи або до дитячого садочка в Австрії, батьки автоматично стають необмеженими податковими резидентами та зобов’язані сплачувати податки саме тут.

Крім цього слід зазначити, окрім режиму обміну податковою інформацією в рамках плану BEPS, обмін інформацією також встановлюється директивою ЄС 2011/16/EU, що стосується адміністративної співпраці між державами-членами у сфері оподаткування та дозволяє обмінюватися податковою інформацією між податковими органами.

Таким чином, можна дійти наступних висновків:

  1. Як тільки особа або інший з подружжя починає постійно проживати на території Австрії або їхні діти ідуть до школи в цій країні, обоє з подружжя набувають необмежене податкове резидентство Австрії.
  2. Особа зобов’язана *повідомити податкові органи про свої постійне місце проживання в Австрії потягом 1 місяця.
  3. Для зменшення оподаткування доходів, отриманих в Австрії та інших країнах підписані угоди про уникнення подвійного оподаткування.