5

Сергій Буяджи

Партнер

14.02.2022

З ким би не виник конфлікт в IT-компанії – з партнером по бізнесу, керівником чи контрагентами, – він забирає час, нерви, а іноді тягне за собою значні збитки для фірми. Які конфлікти виникають в IT-бізнесі і як при цьому стають в нагоді юридичні знання, розглянемо у даній статті.   

Конфліктні ситуації, з якими найчастіше зустрічається IT-бізнес

Досвід роботи з клієнтами команди ВігоЛекс дає підстави дійти до висновку, що в IT-компаніях спори здебільшого виникають на підставі порушення таких домовленостей:

 • Щодо ведення бізнесу партнерами фірми. Відсутність узгодженості між учасниками компанії вносить протиріччя в роботу її керівників, руйнує мотивацію працівників, вносить розлад в роботу з клієнтами, зменшує показники ефективності та впливає на прибуток у цілому.  
 • Щодо оплати послуг та договірної відповідальності. Найбільш поширеним неприємним випадком у відносинах з клієнтами є затримка оплати послуг. Частою спірною ситуацією є питання щодо застосування умов договору про відповідальність сторін. Законодавство надає широкі можливості у визначенні таких положень, в результаті практично будь-які дії сторони можуть визначатись в договорі як порушення. Клієнт переважно намагається встановити вигідні для себе договірні умови, внаслідок чого штрафні санкції, які стягуються з IT-компанії, можуть сягати захмарної величини.
 • Положення про конфіденційність. Домовленість про конфіденційність може містити заборону про нерозголошення найрізноманітнішої інформації, наприклад, про факт звернення клієнта, продаж продукту, його вартість тощо. Судова практика свідчить, що у разі порушення такої умови замовник стягує з порушника не лише штрафні санкції, але й завдані збитки, що включають упущену вигоду.
 • Угода про неконкуренцію. Нерідко договори про надання IT-послуг містять положення про заборону роботи на конкурентів замовника. Як правило, зазначене обмеження встановлюється на певний строк. Характерно, що питання застосування положень про неконкуренцію ще не достатньо врегульоване законодавством України, у зв’язку з чим і судова практика з цього приводу є неоднозначною.
 • Щодо інтелектуальної власності. Як правомірно при створенні програми чи сайту використовувати коди, наявні на опублікованих сайтах, які належать іншим особам? Чи можливо при цьому користуватись елементами програмного забезпечення, яке є у вільному доступі? Кому належать права на створену за замовленням клієнта програму чи сайт? Правильну відповідь на ці питання зможе дати юрист.

shutterstock 107929916

Партнерський договір та інші дієві засоби попередження конфліктів між учасниками IT-компанії

Для зниження ризику появи корпоративних спорів використовують превентивні заходи. Розглянемо ключові юридичні інструменти бізнесу для попередження розвитку негативних сценаріїв в IT-компанії:

 1. Партнерський договір, який обов’язково має враховувати особливості роботи фірми. Корпоративне право наділяє партнерів значною свободою у формулюванні його умов та виборі підходу до втілення у життя свого бізнес-проєкту. Такий договір визначає ключові питання взаємовідносин учасників компанії та є ефективним інструментом у випадках, коли управління нею зайшло у глухий кут. Яку роль у бізнесі відіграє кожен з партнерів, який алгоритм прийняття ключових рішень, як формується ціна на частку при виході з компанії – ці та інші питання бажано прописати у партнерському договорі.
 2. Статут компанії, до формулювання змісту якого учасники часто підходять формально і з недостатньою серйозністю. Однак це документ, який повинен містити реальні захисні механізми, у тому числі чіткі процедури призначення керівництва, ясний порядок прийняття рішень загальними зборами, джерела фінансування роботи компанії у випадку загрози банкрутства і т. п.
 3. Трудовий договір з керівником, з детальним визначенням його повноважень з управління фірмою, відповідальності за допущені порушення, чітким формулюванням підстав для його розірвання.
 4. Юридичний аудит, який доцільно проводити на регулярній основі. Правовий аудит може стати фундаментом для формування корпоративного порядку та являє собою комплексний аналіз діяльності компанії на предмет відповідності законодавству України. Його мета – забезпечити права партнерів, виявити існуючі ризики та попередити виникнення внутрішньокорпоративних суперечок.

Якщо назрів конфлікт…

Поява у сторін розбіжностей та наростання між ними невдоволення може перерости у справжній спір. На будь-якій стадії розвитку конфлікту з метою його якнайшвидшого врегулювання краще скористатись кваліфікованою юридичною допомогою. Участь третьої сторони надає можливості:

 • оцінити поточну ситуацію та перспективи розвитку конфлікту;
 • спростити процес знаходження компромісу між сторонами та збільшити шанси на їхнє примирення;
 • вести переговори професійно, що є зручним та ефективним способом вирішення суперечок у сфері IT-бізнесу, який зберігає час та гроші;
 • виробити праву позицію, а також стратегію та тактики захисту у випадку звернення до суду.

Щоб попередити виникнення неприємних ситуацій у бізнесі, перед початком співпраці варто провести переговори щодо всіх її важливих умов, а запропонований контрагентом проєкт договору ретельно вичитувати перед його підписанням.

Конфлікт із замовником: знаходимо компроміс

Замовник погрожує зверненням до суду або надіслав на адресу компанії претензію. Як діяти у такому випадку?

Підставою виникнення правових відносин із замовником є договір, тож перш за все доцільно визначити, які обов’язки виникли у кожної із сторін, чи були вони повністю і належним чином виконані та чи були дотримані строки виконання зобов’язань.

До переговорів із замовником найкраще готуватись, продумавши взаємовигідні варіанти вирішення спору та з розрахунку на перспективу подальшої з ним співпраці. Обґрунтувавши власне бачення конфліктної ситуації, доцільно запропонувати замовнику варіант, який враховує також і його інтереси.

Звертаємо увагу, що обмін сторонами інформацією у процесі виконання договірних зобов’язань шляхом надіслання електронних листів може потягнути за собою використання такої переписки в якості доказу у суді.

Для чого взагалі компанії потрібні IT-юристи?

У сфері IT-бізнесу сформувались власні правила, в основі яких – чинне законодавство. Юридична допомога дозволяє не лише грати за правилами, але й вигравати. Правильна організація роботи IT-компанії у супроводі юристів забезпечить:

 • належну правову організацію роботи з партнерами;
 • розробку пакету документів для успішного ведення IT-бізнесу: трудових договорів, контрактів, ліцензійний угод, документів, необхідних для створених програм тощо;
 • оперативне вирішення поточних юридичних задач та специфічних питань у сфері IT, які стосуються вимог конфіденційності, неконкуренції, порядку використання при розробці програм матеріалів, наявних у вільному доступі, тощо;
 • допомогу у захисті авторських прав;
 • опрацювання претензій контрагентів;
 • представництво інтересів IT-компанії у суді.

Як кажуть, хочеш миру – готуйся до війни. Для попередження конфліктів в IT-бізнесі найвигідніше заздалегідь потурбуватись про створення дієвої превентивної системи, за допомогою якої можливо уникнути багатьох спорів, збитків та інших негативних наслідків.