Dovgopola11Довгопола Людмила

Юрист практики інтелектуальної власності

Загальноприйнятим слід вважати, що авторські права не підлягають реєстрації. Вони існують у автора за замовчуванням з моменту створення твору. Однак у разі виникнення спору про встановлення авторства, важливо мати докази, які підтверджують, що об’єкт був створений в результаті творчої діяльності конкретної особи (осіб). Основним способом підтвердження авторства на створену комп’ютерну програму є їх реєстрація в порядку, встановленому законодавством. У цій статті ми розглянемо основні моменти реєстрації авторських прав на комп’ютерну програму в Україні, США та Європейському Союзі.

Реєстрація авторського права на комп’ютерну програму в Україні

На законодавчому рівні встановлено, що всі комп’ютерні програми, включаючи операційні системи, програми, онлайн-сервіси та програмні системи, підлягають охороні як літературні твори. Авторське право в Україні захищає тільки вихідний код комп’ютерної програми (тест програми, створений за допомогою мови програмування) і не поширюється на функції, які виконує сама програма. Захист також не поширюються на ідеї і принципи, які використовувалися при їх створенні.

Зареєструвати авторське право на комп’ютерну програму може фізична особа (автор або колектив авторів) або юридична особа (за умови, що об’єкт був створений співробітником (співробітниками) цієї юридичної особи, в результаті виконання основної роботи).

Питаннями реєстрації авторських прав в Україні займається Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України.

Основні документи, які необхідно подати заявнику для реєстрації:

  • підписану заяву про реєстрацію авторського права встановленого зразка;
  • документи, що підтверджують сплату зборів за реєстрацію оформлення і видачу авторського права на твір;
  • вихідний код комп’ютерної програми (у паперовому або електронному вигляді);
  • керівництво користувача;
  • коротка анотація на комп’ютерну програму.

Заява та всі додаткові документи розглядаються протягом одного місяця з дати офіційної реєстрації документів Міністерством. Відомості про реєстрацію авторського права заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Видача свідоцтва здійснюється у місячний строк з дати реєстрації. Охорона зареєстрованих в Україні авторських прав поширюється за її межі і діє на території всіх 175 держав, що підписали Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів.

Depositphotos 120322816 l 2015

Реєстрація авторського права на комп’ютерну програму у США

Права на твір у Сполучених Штатах Америки виникають у автора з моменту його створення. Однак, наявність свідоцтва про реєстрацію авторських прав – це вагомий аргумент у судовому спорі щодо порушення авторських прав.

Для реєстрації авторських прав в США необхідно звернутися у Бюро реєстрації авторських прав при Бібліотеці Конгресу США (United State Copyright а department of the Library of Congress).

Процедура отримання свідоцтва про реєстрацію авторських прав на комп’ютерну програму відрізняється від тієї, що передбачена в Україні. В першу чергу, це стосується об’єктів реєстрації. В Україні для реєстрації комп’ютерної програми надають вихідний код і керівництво користувача. У США керівництво користувача (user manual) розглядають як окремий твір, який підлягає реєстрації нарівні з вихідним кодом. Якщо керівництво користувача створювалося декількома авторами, то кожну створену частину прийнято вважати окремим твором і подавати окрему заявку щодо кожної з них.

Крім цього, у США існує поняття попередньої реєстрації авторських прав. Це можливо в тому випадку, якщо автор ще працює над створенням вихідного коду, але має вагомі причини, щоб захистити його зараз. В такому випадку можна попередньо подати на реєстрацію тільки частину вихідного коду. Протягом трьох місяців з моменту попередньої реєстрації необхідно подати заявку на реєстрацію всього твору.

Для реєстрації авторських прав на комп’ютерну програму в Бюро реєстрації необхідно надати: інформацію про автора, вихідний код (в паперовому або електронному вигляді) та оплатити офіційний збір. Сертифікат про реєстрацію видається в середньому через 6-9 місяців.

Реєстрація авторського права на комп’ютерну програму в країнах ЄС

Реєстрація об’єктів авторського права в ЄС також не є обов’язковою вимогою, достатньо того, щоб робота була виражена в будь-якій формі і була оригінальною.

Реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму можна здійснити в будь-якій з держав-членів Європейського Союзу. На відміну від процедури інших країн, реєстрацією авторського права на комп’ютерну програму в Європейському Союзі займаються приватні депозитарії або нотаріуси. У більшості випадків подібні організації надають свої послуги у вигляді онлайн-сервісів, що дозволяють зареєструвати авторське право досить швидко.

Depositphotos 233308956 l 2015

Серед ряду організацій, які займаються реєстрацією об’єктів авторських прав, можна виділити Copyright House. Цей депозитарій має філії у багатьох країнах ЄС і надає великий перелік послуг, пов’язаних з реєстрацією об’єктів авторського права.

Для реєстрації авторських прав на комп’ютерну програму через онлайн-сервіс Copyright House необхідно надати: інформацію про заявника (автора), інформацію про комп’ютерну програму, вихідний код комп’ютерної програми і сплатити збір за реєстрацію. Після реєстрації, заявник отримує електронний сертифікат про реєстрацію об’єкта авторського права, в якому буде вказана інформація про автора, об’єкт і дата реєстрації.

Електронний сертифікат діє на території Європейського Союзу, а також на території всіх 175 держав, які підписали Бернську конвенцію про охорону літературних і художніх творів.

Таким чином, реєстрація прав на комп’ютерні програми хоч і не є обов’язковою, але бажаною процедурою, в результаті якої правовласник отримає юридичний захист і додатковий спокій. Юристи ВігоЛекс мають великий досвід реєстрації авторських прав в Україні та інших країнах. Команда ВігоЛекс виконає усі необхідні дії для успішної реєстрації авторського права, зокрема:

  • проконсультує стосовно реєстрації авторського права в обраній країні;
  • оформить матеріали заявки, відповідно до вимог законодавства країни реєстрації;
  • оплатить всі необхідні мита;
  • забезпечить повний супровід заявки і представництво ваших інтересів в процесі реєстрації;
  • отримає свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір і направить його  зручним для вас способом.