sergey

Сергій Буяджи

Партнер

13.12.2021

Створення власної комп’ютерної гри з унікальним віртуальним світом, вражаючими можливостями героїв набуває все більшої популярності. В той же час в одній грі можуть використовуватись результати творчої діяльності не лише її розробника, а й інших людей.

Неможливо уявити комп’ютерну гру без музики. Проте, необдумане її використання може призвести до негативних наслідків. Як правомірно використовувати музику в комп’ютерній грі, уникнувши претензій від правовласників і притягнення автора створеної гри до відповідальності?

Музика як об’єкт авторських та суміжних прав   

Як визначено п. 1 ч. 1 ст. 433 Цивільного кодексу України, музичні твори (з текстом або без тексту) є об’єктом авторського права. 

Переважно для використання музики необхідною є згода автора, який має право на винагороду за її використання. Також слід враховувати, що власником прав на музичний твір може бути не один автор, а кілька, або ж особа, якій передано права.

Для законного використання музики у комп’ютерній грі варто домовитись з її автором щодо укладення договору про передачу прав на використання музичного твору. Звертаємо особливу увагу, що такий договір має бути укладено у письмовій формі.

Характерно, що отримання авторських прав на музичний твір недостатньо для використання музики у комп’ютерній грі. Так, у створеній грі використовуються не лише музичний твір із текстом, який є об’єктом охорони авторського права, але й виконання музичного твору, а також фонограма із записом його виконання.

Стаття 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) визначає фонограму як звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма, як передбачає ст. 35 Закону, є об’єктом суміжних прав, дозвіл на використання яких також необхідно отримати для застосування музики у комп’ютерній грі.   

shutterstock 1430140067

Нюанси передачі авторських та суміжних прав на музику

Права на музичний твір та права на музичний запис можуть належати різним особам, що зумовлює необхідність отримання дозволу на використання музики як у автора твору, так і у його виконавця та виробника фонограми.

З метою правомірного використання музики у комп’ютерній грі доцільно отримати потрібні для цього авторські права на твір, його виконання та фонограму у необхідному обсязі. Так, Верховний Суд у своїй постанові від 30.04.2020 у справі №  921/441/18 зазначив, що «авторські права не можуть «поглинатися» суміжними правами, як і суміжні права не «поглинаються» авторськими правами. Правомірне використання об`єктів суміжних прав не звільняє користувача від обов`язку врегулювати з автором чи з іншим суб`єктом авторського права питання використання об`єктів авторських прав, шляхом отримання відповідної згоди, сплати винагороди за використання саме об`єктів авторського права». 

Отримання визначених прав здійснюється шляхом укладення договору про передачу авторського та суміжних прав з їхнім власником, з яким необхідно зв’язатись напряму або скористатись онлайн-сервісами, що дозволяють купити ліцензію на використання музики. Звертаємо увагу, що усіма правами на музику може володіти одна особа: це, наприклад, стосується виробників фонограми, які часто надають можливість придбати ліцензію на їхньому сайті.

Договір передбачатиме використання музики на конкретній території та на визначених умовах. При його укладенні важливо перевірити, чи вправі особа надавати права на використання музики, а також чи отримуєте ви усі необхідні права для використання її в комп’ютерній грі.

З метою знаходження власника музичного запису можливо скористатись онлайн-інструментами для пошуку твору та купівлі ліцензії, наприклад, таким як Sogfile.

Як можна безкоштовно використовувати музику у комп’ютерній грі?

За загальним правилом, для того щоб користуватися чужою музикою, варто отримати на це дозвіл та внести оплату. Проте, в мережі Інтернет наявні платформи, на яких можна знайти музику з вільною ліцензією. Серед таких сервісів: FreeMusicArchive, AudioJunle.

Вільні ліцензії різняться за видами. Автор може дозволити брати музику без його згоди і внесення плати, а може і обмежити таке право при її комерційному використанні. Тому при включенні вибраної музики до комп’ютерної гри важливо перевірити умови використання музики, тип надаваної ліцензії.

Безумовно, одним з варіантів безкоштовного використання музики є написання для комп’ютерної гри власного музичного твору.

Звертаємо також увагу, що законодавство дозволяє вільно використовувати твори, що знаходяться у суспільному надбанні. Так, відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону, авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею. Згідно з ч. 2 ст. 44 Закону, права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого оприлюднення фонограми (відеограми) або їхнього першого звукозапису (відеозапису), якщо фонограму (відеограму) не було оприлюднено протягом зазначеного часу.

Таким чином, у разі спливу терміну дії авторського права на твір чи суміжного права жодна особа не може мати щодо нього виключних майнових прав, і кожен може використовувати музику, яка знаходиться у суспільному надбанні, вільно і без виплати авторської винагороди.

Незаконне відтворення музики у комп’ютерній грі може мати наслідком застосування до порушника цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності, а також призвести до значних матеріальних втрат автора такої гри. Зважаючи на складність та суперечливість законодавчого регулювання відносин щодо використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, перед використанням обраної музики розробнику комп’ютерної гри варто проконсультуватися з юристом.