sashaОлександр Гольбарт

Партнер, керівник практики з питань кримінального права і процесу

09.09.2021

 

Проблема стягнення коштів з винуватця дорожньо-транспортної пригоди  (ДТП) постає в переважній більшості випадків. Давайте розберемося, на що треба звертати увагу потерпілому, на стягнення яких коштів він може претендувати і як добитися справедливості.

По-перше, необхідно знати, на що в разі ДТП потерпіла сторона може розраховувати, тобто які саме кошти та за що саме можна стягнути з винуватця пригоди.

Потерпіла особа може претендувати на стягнення коштів на:

 • Ремонт і відновлення пошкодженого в результаті ДТП транспортного засобу (автомобіль, мотоцикл, мопед, скутер тощо). Верховний Суд України підкреслює: відповідно до частин 1-ї та 2-ї статті 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільних прав, має право на відшкодування. Збитками є: 1) витрати, яких особа зазнала через знищення або пошкодження речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (втрачена вигода).
 • Лікування і реабілітацію, якщо завдано шкоди здоров’ю, або компенсацію в разі смерті потерпілої особи в результаті ДТП.
 • Компенсацію моральної шкоди (в окремих випадках).

Принциповим є те, що відшкодування збитків після ДТП за рахунок винуватця здійснюється лише після встановлення вини особи. Для цього потрібна або постанова органу поліції про притягнення особи до адміністративної відповідальності за відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, або рішення суду з адміністративної справи чи кримінального провадження. 

По-друге, треба звернути увагу на наявність у винуватця ДТП страхового поліса і можливість покриття витрат за рахунок страхування.

Іменем закону: хто сплачує відшкодування — винуватець чи страхова компанія?

Саме для забезпечення права потерпілого в ДТП на відшкодування збитків здійснюється страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Проте не завжди сума страхування здатна покрити компенсацію за спричинені збитки. Тому дедалі актуальнішим стає питання, чи можливе відшкодування збитків внаслідок ДТП безпосередньо за рахунок винуватця такої пригоди.

У чинному законодавстві, що визначає підстави та регулює порядок відшкодування заподіяних збитків, наразі відсутні норми, які б однозначно стверджували, що за наявності страхування будь-якої відповідальності відшкодування збитків здійснюється виключно страховими компаніями шляхом виплати відшкодувань, або забороняли б стягувати з винуватця ДТП компенсацію заподіяних збитків, якщо його відповідальність застрахована. 

Отже, з огляду на правовий принцип «дозволено все, що прямо не заборонене законом», потерпілий має право вибирати, до кого саме звертатися за відшкодуванням збитків — безпосередньо до винуватця чи до страхової компанії (якщо відповідальність винуватця застрахована).

Звідси випливає, що страхування будь-якої відповідальності не звільняє страхувальника (винуватця заподіяних збитків) від обов’язку відшкодувати ці збитки. Ба більше, якщо страхова компанія здійснила виплату, проте потерпілий вважає, що цієї суми недостатньо для відшкодування заподіяних збитків і це  документально підтверджується, страхувальник (винуватець ДТП) зобов’язаний компенсувати збитки в межах різниці між сумою страхового відшкодування і розміром реальної шкоди.

Крім того, згідно з правовим висновком Верховного Суду, потерпілий має право самостійно визначити, до кого звернутися з вимогою про відшкодування, — до винуватця ДТП чи до його страхової компанії. Суд визначає природу вимоги потерпілого, яку той може заявити за наслідками ДТП. Для винуватця це деліктна вимога, яка виникає із загальних положень про відшкодування збитків, завданих джерелом підвищеної небезпеки. Для страхової ж це договірна вимога, яка виникає зі страхового договору, укладеного між винуватцем і страховою. Згідно з нею, потерпілий має право вимагати відшкодування за рахунок страхової виплати.

Звернення до досвідченого адвоката завжди є запорукою отримання повного і швидкого відшкодування збитків, що завдані внаслідок ДТП.

road accident 2Отже, потерпілому як кредитору належить право вимоги в обох видах зобов’язань — деліктному і договірному. Він вільно і на власний розсуд вибирає спосіб здійснення свого права: 1) шляхом звернення виключно до особи, яка завдала шкоди, щодо компенсації цієї шкоди, 2) шляхом звернення до страховика, в якого винуватець ДТП застрахував свою цивільну відповідальність, з вимогою про виплату страхового відшкодування або 3) шляхом звернення до страховика і далі до особи, яка завдала шкоди, за наявності передбачених статтею 1194 ЦК України підстав. При цьому суд не може відмовити в такому позові, адже цивільно-правова відповідальність заподіювача шкоди застрахована. У разі задоволення позову заподіювач шкоди матиме можливість пред’явити майнові вимоги до страхової компанії, з якою уклав договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

З огляду на відповідну позицію Верховного Суду вбачається, що можливість стягнення відшкодування в судовому порядку є досить перспективною.

Проте потерпілому, який вирішив звернутися до винуватця для стягнення компенсації за завдані збитки, варто врахувати деякі особливості такого стягнення. Наприклад, процедура отримання компенсації може затягнутися на невизначений строк, або від винуватця взагалі не вдасться отримати компенсацію, або ж отримати компенсацію вдасться не в повному розмірі через незадовільний майновий чи фінансовий стан винуватця. За отримання відшкодування від страхової компанії (за умови її відмінного «фінансового здоров’я») цих ризиків можна уникнути, бо для виплат можна використовувати не лише гроші страхової, а й майнові активи страховика.

Звертатися безпосередньо до винуватця заподіяних збитків для отримання компенсації доречно в таких випадках:

 • Страхова компанія, де застрахована відповідальність винуватця, визнана банкрутом.
 • Страхова компанія є проблемною (високий ризик затримки виплати, відмови у виплаті або занижених розрахунків завданих збитків тощо).
 • Було пропущено строки пред’явлення до страхової компанії заяви на отримання страхового відшкодування.

Слід врахувати, що на практиці відшкодування збитків після ДТП з винної особи за страховим полісом здійснюється в пріоритетному порядку.

Якщо ж все-таки потерпілому потрібно подати позов щодо відшкодування збитків, радимо звернути увагу на рішення Верховного Суду з цих питань.

Останні правові висновки Верховного Суду з питань відшкодування збитків після ДТП:

 • Страхова компанія відповідає за завдану шкоду в межах, визначених Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
 • У разі здійснення страхової виплати на користь потерпілого страхова компанія зменшує її розмір на суму ПДВ. Вказану суму страхова доплатить у разі надання доказів щодо проведення відновлювального ремонту транспортного засобу на СТО, яке має статус платника ПДВ.
 • Страхова компанія не відповідає за втрату товарного вигляду автомобіля: такі збитки можна відшкодувати за рахунок винуватця.
 • Наявність вини заподіювача шкоди не виключає відповідальності особи, яка на відповідній правовій підставі є власником транспортного засобу.
 • Якщо шкоди завдав водій, який перебував у трудових відносинах та на відповідній правовій підставі керував транспортним засобом, то він не відповідає за відшкодування збитків. Їх повинен відшкодувати власник майна — роботодавець.
 • Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, компенсується на безумовній підставі навіть у разі наявності вини потерпілого. Відповідальність за таку шкоду не настає лише в разі втручання непереборної сили чи умисних дій потерпілого. Таким чином, вина водія презумується (за винятком випадків, коли в ДТП задіяні два транспортні засоби). Тобто якщо ви пішохід і на вас наїхав автомобіль, то незалежно від того, чи це автомобіліст був необачний, чи ви перебігали дорогу в невстановленому місці, збитки все одно має відшкодувати автомобіліст. Винятком є лише непереборна сила або умисні дії потерпілого (якщо пішохід навмисно кидався під колеса).
 • За шкоди, завданої здоров’ю під час дорожньо-транспортної пригоди, моральна шкода, яку повинен компенсувати страховик, визначається у розмірі 5% від страхової виплати.
 • У разі фізичного знищення транспортного засобу потерпілому відшкодовується різниця між вартістю транспортного засобу до і після ДТП.
 • Неподання страховику заяви про виплату відшкодування протягом року з моменту настання ДТП є підставою для відмови у страховій виплаті.
 • Потерпілий не обов’язково має звертатися до страхової компанії із заявою про виплату відшкодування. Він може реалізувати своє право і шляхом подання позову.

Порада юридичної компанії ВігоЛекс: отримати кошти з особи, винної у ДТП, можливо, зокрема, шляхом накладення арешту на майно, списання коштів з банківських рахунків, стягнення відсотків із заробітної плати тощо.