Розрахунок суми компенсації шкоди здоров’ю

Страхові виплати у випадку шкоди здоров’ю

Порядок призначення, нарахування та виплати компенсації шкоди здоров’ю затверджено постановою правління Фонду соціального страхування №11 від 19.07.2018 року.

Так, у разі настання страхового випадку регіональні органи соціального страхування зобов’язані своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну потерпілому внаслідок пошкодження його здоров’я. При настанні страхового випадку можна розраховувати на:

– допомогу з тимчасової непрацездатності;

– одноразову допомогу у разі стійкої втрати професійної працездатності чи смерті потерпілого;

– щомісячну страхову виплату втраченого заробітку потерпілого (далі – щомісячна страхова виплата);

– страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу, менш оплачувану роботу.

shutterstock 1937633761

Розрахунок сум компенсації шкоди здоров’ю

Одноразова допомога та щомісячна страхова виплата потерпілому призначається при встановленні МСЕК сталої втрати професійної працездатності.

Одноразова допомога потерпілому визначається відповідно до рівня втрати професійної працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день настання права потерпілого на страхову виплату. Станом на листопад 2021 року ця сума становить 40443 гривні.

Однак враховуйте, що якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що пошкодження здоров’я настало не лише з причин, що залежать від страхувальника, а і внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги підлягає зменшенню, але не більше ніж на 50%.

Щомісячна страхова виплата встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку.

При цьому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних на дату настання права на страхову виплату.

Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому в перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб, на дату настання права на страхову виплату.

Документи, необхідні для розрахунку компенсації шкоди здоров’ю

Для призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати в управління (відділення) Фонду подаються:

  • заява особисто за встановленою виконавчою дирекцією Фонду формою;
  • копія паспорта;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) або сторінки паспорта (для фізичних осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) та офіційно повідомили про це відповідний орган.
+38 097 215 66 70