Вирішення корпоративних конфліктів

Корпоративний конфлікт – це суперечка між власниками, учасниками, акціонерами бізнесу, інвесторами та ін. з приводу різних питань управління компанії, найчастіше – з приводу питань розподілу прибутку або прийняття певних найбільш важливих рішень для компанії.

Найбільш розповсюдженими причинами виникнення корпоративних конфліктів є:

 • розподіл дивідендів;
 • вхід та вихід учасників в компанії;
 • формування керівного органу чи призначення директора компанії;
 • перехід права власності на акції компанії іншим акціонерам чи третім особам;
 • окремі рішення зборів акціонерів та ін.

Корпоративні конфлікти краще запобігати шляхом планування, аудиту юридичних ризиків та правильного юридичного оформлення відносин між учасниками. У разі виникнення конфлікти необхідно вирішувати шляхом переговорного або судового розгляду.

Вирішувати корпоративний конфлікт до його виникнення

Найбільш ефективним інструментом приватного права є договір, і сфера корпоративних відносин – не виняток. Команда ВігоЛекс твердо впевнена, що правильне договірне регулювання відносин з учасниками, акціонерами та інвесторами компанії дозволяє виключити можливість корпоративних суперечок в майбутньому.

Інструментами регулювання корпоративних відносин є:

 • для відносин між акціонерами та учасниками – договір між учасниками (shareholders agreement);
 • для відносин з директором та топ-менеджерами компанії – трудові договори та договір про нерозголошення (non-disclosure agreements);
 • для відносин з інвесторами – shareholderrs agreement и subscription agreement про порядок та умови інвестування.

Крім того, ефективною практикою є розробка політик – внутрішньо-корпоративних документів компанії, які б регулювали основні питання корпоративних відносин в компанії,  наприклад:

 • доступ до корпоративної інформації;
 • представництво компаній у відносинах з постачальниками та органами влади;
 • вирішення корпоративних суперечок та ін.

При складанні таких політик рекомендується провести аудит ризиків, які є в компанії, для того щоб, виходячи з наявних ризиків, продумати варіанти недопущення або вирішення можливих конфліктів в майбутньому.

Вирішити корпоративний конфлікт по факту його виникнення

Якщо корпоративний конфлікт вже виник та загрожує заблокувати роботу компанії, є 2 варіанти його вирішення:

Варіант №1: переговори. Не слід сприймати переговори виключно як діалог між сторонами конфлікту. Переговори з метою вирішення корпоративного конфлікту можуть включати в себе переговори за участі представників обох сторін або медіацію – залучення незалежного фахівця, який, беручи до уваги аргументи сторін конфлікту, пропонує їм  взаємовигідне вирішення спірної ситуації.

Переговорна процедура вирішення корпоративних конфліктів набагато вигідніше для самих сторін конфлікту – вона простіша, швидша і набагато дешевша. Команда ВігоЛекс надає послуги в сфері переговорного врегулювання корпоративного конфлікту та здатна допомогти вам вирішити конфліктну ситуацію або виступити у ролі медіатора для вашого кейсу.

Варіант №2: судове оскарження. Вирішення корпоративного конфлікту через суд є найбільш розповсюдженим способом вирішення конфліктів між акціонерами компанії, її учасниками, топ-менеджментом та ін. У рамках судового процесу можна вирішити наступні корпоративні конфлікти:

 • оскаржити рішення зборів акціонерів;
 • оскаржити продаж акціонером акцій;
 • оскаржити недопущення акціонера до зборів акціонерів;
 • визнати недійсним статут компанії;
 • визнати недійсною угоду, укладену від імені компанії та ін.

Компанія ВігоЛекс має успішний досвід у вирішенні корпоративних конфліктів та завжди готова допомогти бізнесу владнати внутрішні суперечки швидко, якісно та надійно.

Отримати консультацію

  +38 (068) 520-88-88