Проведення курсів з медправа

Кому потрібні курси з медправа

Медичне право як новітнє правове явище в Україні перебуває на етапі постійного стабільного розвитку, розширюється коло фахівців, для яких ця сфера становить професійний інтерес, які опановують нові горизонти та зацікавлені в інтеграції у світові тенденції цієї галузі.

Так, медичне право – це комплексна галузь права, яка поєднує сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері медичної діяльності.

Курси з медичного права знадобляться дуже широкому колу спеціалістів:

– засновникам медичного бізнесу, щоб дотримуватися всіх законодавчих умов організації підприємства;

– співробітникам медичних установ, у тому числі лікарям;

– юристам, оскільки медичне право є дуже перспективною сферою юриспруденції.

Широка різноманітність нормативних актів, що регулюють відносини у сфері медичних послуг, формує необхідність у наявності фахівців, які надають професійну юридичну допомогу.

При цьому актуальність вивчення проблематики медичного права юристами обумовлена ​​низкою факторів, серед яких слід зазначити:

1) блага, що є предметом регулювання медичного права, а саме, життя і здоров’я як високі соціальні цінності;

2) правовий нігілізм суб’єктів медичних правовідносин;

3) особливості виробництва медичної практики;

4) правова зумовленість взаємовідносин у медичній сфері;

5) значний обсяг та різнобічність законодавчого забезпечення сфери охорони здоров’я;

6) необхідність переходу від господарського підходу до гуманістичного у роботі юриста, який працює в галузі охорони здоров’я;

7) особливості юридичної практики, аналіз статистики якої свідчить про те, що при загальній перевантаженості судів кількість медичних справ є незначною, що зумовлене різними чинниками: наприклад, не ведеться спеціалізованої статистики, відсутня довіра пацієнтів до позитивного вирішення справи та захисту їхніх прав, не вистачає спеціалістів, які зможуть надати кваліфіковану правову допомогу.

shutterstock 1660588846

Програма курсів з медправа

Якщо ви вирішили проводити курси, то насамперед необхідно сформувати програму, за якою проходитиме подальше навчання. Програма повинна містити такі розділи:

  • Тема №1. Медичне право та його місце у системах права та законодавства України.
  • Тема №2. Основи господарської діяльності та страхування у сферах охорони здоров’я.
  • Тема №3. Правове регулювання експертної діяльності у сфері охорони здоров’я в Україні.
  • Тема №4. Правове регулювання сімейної медицини України.
  • Тема №5. Правове забезпечення репродуктивного здоров’я та репродуктивних технологій в Україні. Донорство за законодавством України.
  • Тема №6. Правове регулювання фармацевтичної діяльності та забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в Україні.
+38 097 215 66 70