Підготовка до акредитації медустанови

Для чого потрібна акредитація?

Державною акредитацією медичної установи називають визнання статусу лікувального закладу, який має всі умови для надання якісної медичної допомоги, а також надає гарантію високої якості та професійного рівня медичних послуг.

Акредитацію медустанов проводять з метою:

– проаналізувати діяльність існуючих лікувальних закладів, визначити кадровий потенціал та розподілити навантаження по медичних закладах;

– визначити рівень та стан наявної матеріально-технічної бази, технологій, що використовуються у медичній діяльності;

– забезпечити пацієнтів можливістю отримати якісні медичні послуги;

– провести необхідну підготовку установ до змін, передбачених медичною реформою;

– оптимізувати систему медичних закладів, зокрема шляхом припинення діяльності чи їхньої реорганізації.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2011 № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» зі змінами та доповненнями (далі – Наказ) було затверджено стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних установ (завантажити стандарти).

Так, у цьому Наказі прописано, що стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних установ (далі – Стандарти) – це вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги у лікувально-профілактичній установі.

Враховуйте, що оцінка проводиться лише щодо тих стандартів, які відповідають профілю медичного закладу, тобто, приміром, стоматологічному кабінету отримувати оцінку за розділом «медико-генетична служба» не потрібно.

Необхідні для акредитації документи

Для отримання акредитації на медичний заклад необхідно подати такі документи:

– заяву про проведення державної акредитації;

– копію положення (статуту) закладу охорони здоров’я, засвідчену нотаріально (крім статуту, розміщеного на порталі електронних сервісів);

– копію свідоцтва на право власності або договору оренди приміщень, інші документи на право користування, у тому числі обладнанням, необхідним для надання лікувально-профілактичної допомоги, засвідчені у встановленому порядку;

– затверджену структура закладу охорони здоров’я;

– інформацію про персонал, із зазначенням кваліфікаційного рівня та освіти;

– інформацію про стан матеріально-технічної бази;

– результати аналізу діяльності установи щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки.

Вартість і терміни

На сьогодні чинне законодавство передбачає, що Головна акредитаційна комісія має провести акредитацію у тримісячний термін з моменту реєстрації заяви на проведення акредитації та доданого до неї пакета документів (за відсутності зауважень), що надійшли від закладу охорони здоров’я.

Рішення територіальних акредитаційних комісій затверджується Головною акредитаційною комісією та повідомляється медустанові у 10-денний термін. Зверніть увагу, що у цьому рішенні має бути зазначено інформацію про дату та номер протоколу Головної акредитаційної комісії, якою було затверджено рішення територіальної акредитаційної комісії.

+38 097 215 66 70