Колективний договір з медустановою

Поняття колективного договору

Один із ключових інструментів захисту лікарів – колективний договір. У більшості закладів охорони здоров’я продовжують діяти колективні договори старого зразка, які створювалися за часів, коли лікарі отримували від держави фіксоване фінансування, а зарплата лікаря розраховувалася за тарифною сіткою. Ці договори не враховують нових реалій. Як результат, деякі керівники поводяться з грошима лікарні як із власними – зарплати керівництва та звичайних лікарів можуть відрізнятися на порядок.

shutterstock 2010245198

Модель розрахунку окладів медичних працівників

Один із найважливіших підрозділів будь-якого колективного договору – механізм розрахунку фінансової винагороди медика.

Так, на сьогоднішній день розробляються декілька моделей оплати праці медичних працівників:

  • Заробітна плата плюс бонуси.

Для працівників встановлюється базовий оклад. За результатами обліку особистої продуктивності ставка може бути доповнена бонусами. Бонуси визначаються на підставі різних індикаторів, таких як задоволеність пацієнтів, якість роботи працівника, його продуктивність або комбінація перерахованого.

  • Частка від доходу медичного закладу.

Ця модель передбачає розподіл частин прибутку закладу між співробітниками, які надають медичну допомогу. Такий розподіл коштів формує зацікавленість у підвищенні рентабельності роботи всього закладу. Проте ця модель не враховує особистих досягнень працівника – досвіду, набутих навичок, якості надання медичних послуг.

  • Дохід, який залежить від зароблених коштів.

Модель усуває недоліки попередньої шляхом прив’язки розміру заробітної плати до надходжень, які працівник власною працею забезпечив закладу. При цьому з надходжень попередньо вираховуються кошти, що спрямовуються на покриття витрат на утримання закладу.

Крім того, залежно від типу медичного закладу (екстрена медична допомога, первинна чи вторинна медична допомога) та наявності конкуренції пропонується ще кілька механізмів розрахунку зарплати.

У ситуації з первинною медичною допомогою для лікарень у населених пунктах із великою конкуренцією (Київ, Харків, Львів, Дніпро та інші) рекомендується перехід на так звану безтарифну систему оплати праці – коли зарплата залежить від виконання встановлених норм (норми часу, вироблення, обслуговування) та конкретних результатів роботи. Згідно з цією моделлю, встановлюється фіксована сума (капітаційна ставка) за кожного пацієнта.

Для місцевості з відсутньою конкуренцією серед медичних установ у колективному договорі пропонується встановити базову кількість пацієнтів, за обслуговування яких лікар отримує ставку. Якщо кількість більша – ще й премію.

Зараз експерти USAID, МОЗ та Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я розробляють оновлені рекомендації щодо укладання колективних договорів.

+38 097 215 66 70