Договір з національною службою здоров’я

Загальні положення про договір

25 квітня 2018 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанови, що дозволяють запустити наступний етап реформи охорони здоров’я, згідно з якими Національна служба здоров’я має укласти договори про медичне обслуговування населення з комунальними закладами охорони здоров’я, які забезпечують надання первинної медичної допомоги у межах окремої адміністративно-територіальної одиниці.

При цьому слід звернути увагу, що:

 • укласти договір із НСЗУ можна лише одним бюджетом: якщо хоча б один заклад не встигає або не хоче укласти договір, то не укладає жоден заклад;
 • щоб підписати договір з НСЗУ, потрібно мати ліцензію на медичну практику за спеціальностями терапія/педіатрія/загальна практика – сімейна медицина.

При цьому у 2021 році НСЗУ оголосила про укладання договорів з таких пакетів:

 • вакцинація від COVID-19;
 • первинна медична допомога;
 • екстрена медична допомога;
 • медична реабілітація;
 • реімбурсація.

Спосіб подання заяв про укладання договору

Заявник подає в НСЗУ заяву та додатки до заяви в електронному вигляді, згідно з формами, визначеними нижче (далі – Заява та додатки). Заява та додатки подаються в електронній формі одним файлом у форматі .doc або .docx з накладеним електронним цифровим підписом (далі – ЕЦП). Назва файлу має містити лише код ЄДРПОУ (або РНОКПП – для ФОП) заявника. Заява та додатки подаються електронним листом на адресу електронної пошти [email protected]. Тема листа має містити слово «Заява», код ЄДРПОУ (або РНОКПП – для ФОП) та скорочену назву (або прізвище та ініціали ФОП) заявника.

shutterstock 763046476

Умови укладання договору з НСЗУ

Якщо установа вирішила укласти договір із Національною службою здоров’я України, то для цього необхідно:

 • мати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, інші дозвільні документи, передбачені законом;
 • мати необхідну для надання медичних послуг за договором матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірні табелі матеріально-технічного оснащення, затверджені МОЗ;
 • створити умови для медичного обслуговування та вільного доступу до будівель та приміщень підприємства, яке надає медичні послуги, особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення;
 • зареєструвати постачальника як юридичну особу (крім державної або комунальної установи) або як фізичну особу – підприємця;
 • відповідати критеріям, встановленим у Порядку використання коштів відповідної бюджетної програми, на виконання якої укладаєте договір про медичне обслуговування населення.
+38 097 215 66 70