Dovgopola11Людмила Довгопола

Юрист з питань інтелектуального права,

Юридична компанія «ВігоЛекс»
05.11.2020

В епоху інформаційних технологій у світі постійно збільшується кількість інтернет-користувачів. Великий вплив Інтернет має і на бізнес, який все частіше переходить з офлайн режиму в онлайн. Все це стало причиною виникнення великої кількості веб-сайтів, доступ до яких забезпечується за допомогою доменних імен. На фоні цього збільшилась кількість конфліктів та суперечок, пов’язаних з використанням доменних імен. У даній статті ми детально розглянемо причини доменних спорів, найбільш розповсюджені їх види, форми і способи захисту своїх прав.

Причини винекнення домених спорів

Слід зазначити, що вирішення конфліктів, які виникли на фоні використання доменного імені, є одними з найбільш проблематичних в системі Інтернет-правовідносин. Це обумовлено об’єктивними факторами, зокрема:

 • наднаціональним характером Інтернету (в процесуальному аспекті ця обставина може впливати на підсудність доменного спору);
 • технічними особливостями мережі Інтернет (швидкість обміну даними, зміни інформаційного наповнення веб-сайтів, що створює ризики втрати доказової бази);
 • особливим характером його регулювання («саморегулювання»).

Основні причини виникнення таких спорів: 

 1. Порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти правової охорони (зокрема, на знаки для товарів і послуг, комерційні найменування), які використовуються в розпізнавальній частині доменного імені.
 2. Порушення положень про недобросовісну конкуренцію у зв’язку з неправомірним використанням імені, комерційного найменування, знака для товарів і послуг, рекламних матеріалів, інших позначень без згоди суб’єкта господарської діяльності, який раніше почав його використовувати.
 3. Порушення положень про авторське право при розміщенні контенту на сайті без згоди автора.

Depositphotos 10268412 l 2015 cop

Які існують основні види доменних спорів:

Найпоширенішими видами порушень, пов’язаних з доменними іменами на території України, є:

1) Кіберсквотинг (англ. Cybercsquotting) – це діяльність, яка полягає у реєстрації, використанні та пропозиції з продажу доменного імені з метою отримати прибуток від «паразитування» на комерційному найменуванні або торговельній марці, яка належить іншій особі.

Серед основних видів кіберсквотинга виділяють наступні:

Галузевий кіберсквотинг – реєстрація доменів за назвою товарів або послуг. Є найпоширенішим видом кіберсквоттинга, оскільки володіння доменом, який в точності відповідає назві послуги чи товару, це вже певний успіх (наприклад: домен «www.furniture.com»);

Брендовий кіберсквотнг – спекуляція на доменних іменах, що містять точні або схожі назви відомих брендів, які реєструються в доменах нижчого рівня (наприклад, реєстрація домену «brocard.com.ua» є прикладом брендового кіберсквотинга на вже зареєстрований «brocard.ua»).

Захисний кіберсквотинг – реєстрація власником торговельної марки якомога більшої кількості варіантів доменних імен близьких, співзвучних, схожих або пов’язаних за змістом з його власним доменним іменем з метою протидії кіберсквотерам. Найчастіше це роблять великі та успішні компанії. Більш того, такі компанії також реєструють так звані «антидомени» – можливі варіанти написання їхнього імені з негативним забарвленням.

Тайпсквотинг – реєстрація доменних імен, схожих на вже популярні ресурси, але з помилками, які допускають користувачі (Donwload.com замість download.com). Найчастіше сквотери не продають такі імена, оскільки на них можна зробити куди більший прибутковий бізнес, якщо використовувати для реклами: в день на такий сайт можуть заходити по кілька тисяч користувачів;

Домейнінг – більш «чесний» вид кіберсквотингу, який полягає в пошуку перспективних проектів і реєстрації доменних імен з метою подальшого продажу такого доменного імені перспективній компанії.

2) Незаконне використання доменного найменування верхнього рівня, наприклад, в зоні .UA, реєстрація якого можлива лише при наявності свідоцтва на знак для товарів і послуг. Depositphotos 438913738 l 2015 cop

Хто розглядає доменні спори

Виділяють дві основні форми захисту прав: юрисдикційну і неюрисдикційну. Юрисдикційна форма захисту прав полягає в тому, що особа, права якої порушено, звертається за захистом порушених прав до суду або інших компетентних органів, уповноважених розглядати такі види суперечок. У свою чергу, неюрисдикційна форма захисту прав передбачає самостійні дії фізичних і / або юридичних осіб щодо захисту своїх прав і охоронюваних законом інтересів шляхом переговорів і/або медіації.

Суд. Звернення із позовом до суду є найбільш традиційним та популярним способом захисту своїх прав в доменних спорах. При розгляді таких спорів застосовуються норми чинного законодавства, а також правила, які не є нормативними актами, але регулюють спірні відносини між учасниками спору. Зокрема, до них можна віднести: Правила домену .UA, Регламент реєстрації доменних імен в домені .COM.UA та інші правила, складені ТОВ «Хостмайстер».

На даний момент, згідно законодавства України, при порушенні прав, пов’язаних з незаконним використанням доменного імені ви можете звернутися до суду загальної юрисдикції. Таке правило буде діяти до тих пір, поки не запрацює Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який був створений у лютому 2020 року.

    Позивач звертається до суду з наступними вимогами:

– визнання дій особи, яка використовує доменне ім’я такими, що порушують права власника зареєстрованого знака для товарів і послуг;

– припинення делегування доменних імен, у яких неправомірно використані знаки для товарів і послуг;

– здійсненні необхідних дій щодо передачі доменного імені;

– припинення технічного обслуговування домену;

– стягнення грошової компенсації за неправомірне використання у доменному імені об’єкта інтелектуальної власності;

– обов’язок відповідачів утриматися від делегування і/або технічного обслуговування в майбутньому доменних імен, що містять знаки, які будь-яким чином схожі зі знаками позивача, без отримання попередньої згоди останнього.

Важливим питанням при зверненні до суду є визначення належного відповідача. Усталеною є практика судитися з реєстрантом та реєстратором домену в суперечках про скасування делегування, проте часто співвідповідачем вказують і адміністратора. Позиція судів зводиться до того, що дії адміністратора є похідними від дій осіб, що використовують домен. Ця уповноважена особа не використовує спірні доменні імена, а тільки виконує обов’язки відповідно до закону про телекомунікації та договорів, укладених з контрагентами, і не порушує прав позивачів.

Зокреме, у справі № 12/2520/334 (Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/12609973) Київський апеляційний господарський суд звернув увагу на наступне: «ТОВ “Хостмайстер” є організацією, уповноваженою здійснювати адміністрування домену .UA, що підтверджується, зокрема, Угодою № 1/2001 про передачу адміністративних повноважень від 25.03.2001 р…..При цьому, апеляційний суд виходить з того, що дії ТОВ “Хостмайстер” є похідними від дій осіб, які безпосередньо використовують доменне ім’я UA. А тому, ТОВ “Хостмайстер” не порушував права Гугл. Інк., оскільки сам не використовує спірні доменні імена і не сприяє в цьому іншим особам. Він лише виконує свої обов’язки, зазначенні в договорах, укладених зі своїми контрагентами».

Аналогічну позицію сформував Київський апеляційний господарський суд в постанові у справі № 20/68 (Режим доступу: https://reyestr.court.gov.ua/Review/11184627): «…Стосовно позовних вимог про зобов’язання ТОВ «Хостмайстер», як адміністратора, припинити технічне обслуговування домену leroymerlin.kiev.ua, колегія суддів вважає, що визначений позивачем спосіб захисту порушеного права, не відповідає ні визначеним способам захисту за ст. 16 Цивільного кодексу України, ні іншим способам захисту, що визначені законодавчими актами. Також, даний спосіб захисту не передбачений Правилами домену .UA, які добровільно застосовуються учасниками відносин, у якості звичаю. Більше того, Закон України “Про телекомунікації”, на підставі якого здійснює свою діяльність ТОВ «Хостмайстер», не наділяє адміністратора функціями здійснення технічного обслуговування доменних імен, відповідно і функцією припиняти таке обслуговування. За наведених обставин, суд відмовляє у задоволенні даної позовної вимоги

Однак є можливим є залучення адміністратора домену в якості третьої особи, оскільки він повинен ознайомитися з судовим рішенням про заборону використання доменного імені.

 Компетентні органи. На сьогоднішній день одним з найбільш швидких та ефективних методів боротьби з кіберсквотерами є звернення до одного з акредитованих центрів вирішення доменних спорів Інтернет корпорації з присвоєння імен і номерів (англ. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Для України починаючи з 19.03.2019 року в зоні домена .UA і домена .COM.UA почала діяти досудова процедура врегулювання спорів шляхом звернення до Центру арбітражу Всесвітньої асоціації інтелектуальної власності. Кожен з центрів при розгляді спорів застосовує адміністративну процедуру згідно Єдиної політики вирішення доменних спорів (англ. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy – UDRP). Тягар доказування при зверненні до одного з таких Центрів лежить повністю на заявникові. Тому, для того щоб скаргу прийняли до розгляду необхідно:

 1. довести, що ви володієте законними правами на товарний знак, і що відповідач неправомірно використовував цей знак без вашої згоди;
 2. показати, що доменне ім’я, ідентичне або схоже до ступеня змішування з товарним знаком, на який у вас є законні права.
 3. підтвердити, що відповідач зареєстрував і використовував доменне ім’я недобросовісно і що у нього немає ніяких прав або законних інтересів використовувати його.

Якщо ви зможете надати докази по всім вище переліченим пунктам Центр постановить анулювати доменне ім’я або передати його вам.

Основними перевагами при зверненні до одного з акредитованих центрів можна вважати:

 1. Строк прийняття рішення. Як правило, з моменту подачі заяви до арбітражного центру до винесення рішення і передачі домену законному власнику проходить не більше 60 днів.
 2. Інтернаціональність. Ви можете подати заяву у відповідний центр і отримати відповідне рішення, навіть якщо володієте правами на торгову марку в Україні, а особа, яка порушує ваші права перебуває, наприклад, в Греції.
 3. Вартість звернення. У середньому розгляд справи щодо одного доменного імені обійдеться вам приблизно 1500 доларів (в залежності від обраного центру). Така вартість значно нижче якщо порівнювати з судовим розглядом, яке включає в себе витрати на судовий збір, адвоката та інші.

Переговори та медіація. Щоб уникнути звернення до суду або в інші органи, можна спробувати вирішити конфліктну ситуацію шляхом переговорів з правопорушником. У даному випадку необхідно підготувати і направити офіційний лист з вимогами про припинення використання інформації, яка порушує права власників. Але, навіть правильно складений лист з використанням доказової бази, не гарантує вам, що порушник видалить контент зі свого сайту і припинить використовувати доменне ім’я у майбутньому.

Якщо ви є власником доменного імені в зоні .UA, .COM.UA, а також в інших зонах і у вас є підстави вважати що, хтось незаконно використовує ваше доменне ім’я, ви можете звернутися до фахівців компанії ВігоЛекс. Наші юристи проконсультують вас, а також:

 • порадять відповідний спосіб захисту ваших прав;
 • правильно, з урахуванням всіх вимог, підготовлять та зможуть подати скаргу на недобросовісного реєстранта;
 • у разі необхідності, представлятимуть ваші права в суді або в одному з акредитованих центрів.

Також, якщо вас безпідставно звинувачують в одному з видів кіберсквотингу, наші юристи ВігоЛекс зможуть підготувати і подати відповідь на скаргу, а також надати юридичну підтримку на всіх етапах вирішення спору.