Dovgopola11

Людмила Довгопола

Юрист з питань інтелектуального права

15.01.2021

 

Торговельна марка (знак для товарів і послуг, ТМ) — це найпопулярніший об’єкт інтелектуальної власності не лише в Україні, а й в усьому світі. Її прийнято вважати основою маркетингової стратегії будь-якого бізнесу. Вона індивідуалізує товари і послуги, які виробляє або виготовляє певна особа, і відрізняє їх від товарів і послуг інших виробників. Тому щоб ваші права на знак для товарів і послуг були максимально захищені від недобросовісних конкурентів, треба своєчасно подати заявку на реєстрацію торговельної марки. Не менш важливим питанням при реєстрації ТМ на юридичну особу є правильний облік витрат, а також їх відображення у бухгалтерському обліку. В цій статті ми розглянемо основні питання, пов’язані зі створенням і реєстрацією торговельної марки, а також особливості бухгалтерського обліку операцій із нею.

Які переваги в реєстрації торговельної марки на юридичну особу?

 1. Виключне право на використання.

Зареєстрований знак для товарів і послуг забороняє іншим особам, окрім власника, використовувати такий знак. Більше того, використання знаку без дозволу власника незаконне і має наслідком передбачену законодавством відповідальність.

 1. Об’єкт для продажу або здачі в оренду.

З моменту отримання свідоцтва про реєстрацію торговельну марку можна вважати повноцінним товаром. Відповідно, вона може бути предметом кількох договорів (купівлі-продажу, передачі прав, договорів франчайзингу). Таким чином, юридична особа може отримувати прибуток від торговельної марки, навіть якщо не використовує її самостійно.

 1. Нематеріальний актив на балансі підприємства.

Згідно з положенням бухгалтерського обліку, права на торговельну марку відносяться до нематеріальних активів. А отже, вартість торговельної марки може бути поставлена на баланс підприємства.

 1. Можливість отримати доменне ім’я в зоні доменів верхнього рівня (.UA).

Щоб запобігти неправомірному використанню незареєстрованих знаків для товарів і послуг у мережі Інтернет, в Україні діють Правила домену .UA. Вони передбачають, що тільки власники зареєстрованих торговельних марок мають виключне право отримати домен в зоні .UA. На відміну від доменів інших рівнів (.com.ua, .net, .org тощо) сайт, зареєстрований у зоні .UA, викликає більше довіри в користувачів, бо додатково підтверджує статус юридичної особи, її наміри й готовність нести відповідальність за свою діяльність.

Додатковою перевагою реєстрації знаку на юридичну особу є можливість віднести витрати на реєстрацію торговельної марки до витрат підприємства.

Процедура реєстрації

Створення ТМ. Якщо ви вирішили зареєструвати знак для товарів і послуг на юридичну особу, в першу чергу треба розробити логотип. Ви можете самостійно створити знак і подати його на реєстрацію або звернутися до дизайнерів, які створять унікальний логотип відповідно до ваших побажань. Під час розробки логотипу потрібно враховувати вимоги Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»: зокрема, Стаття 6 містить перелік підстав для відмови у наданні правової охорони торговельній марці.

2.2.2

Юридична особа також може придбати вже зареєстровану торговельну марку, підписавши договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Згідно з умовами такого договору, одна сторона (власник ТМ) передає другій стороні виключні майнові права на торговельну марку, а друга сторона зобов’язується оплатити передбачену в договорі вартість ТМ. Зверніть увагу, що підписання договору і оплати вартості ТМ недостатньо, щоб право власності на ТМ перейшло до нового власника. Додатково законодавство передбачає, що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності підлягає державній реєстрації.

Процедура реєстрації передбачає внесення до Реєстру інформації про нового власника ТМ. Ця інформація також відображається у додатку до свідоцтва. З моменту внесення змін до Реєстру ви стаєте власником виключних майнових прав на ТМ.

Реєстрація ТМ. Умовно процедуру реєстрації можна розділити на такі етапи:

 1. Оформлення і подання заявки. Заявка на реєстрацію ТМ подається до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (Укрпатент). Разом із заявкою ви подаєте:
 • заяву про реєстрацію знаку;
 • зображення позначення;
 • перелік товарів і послуг, щодо яких подається заявка (згідно Міжнародній класифікації товарів і послуг);
 • інформацію про заявника (назва, адреса реєстрації, адреса для переписки);
 • підтвердження сплати зборів за подання заявки (їх слід сплатити протягом 2 місяців з моменту подання заявки);
 • довіреність на представника (якщо заявку подає довірена особа).

Всі документи ви відправляєте поштою або за допомогою інформаційно-комунікаційної системи Укрпатенту.

 1. Формальна експертиза. На цьому етапі заявку перевіряють на відповідність формальним вимогам (правильність оформлення матеріалів заявки, наявність усіх необхідних документів, своєчасна сплата зборів). Якщо матеріали заявки відповідають усім вимогам, Укрпатент відправляє вам повідомлення про успішне проходження формальної експертизи. Якщо ж виявлено невідповідності, заявнику пропонують усунути їх у встановлений строк (2 місяці). Якщо невідповідності не будуть усунені за цей час, заявка вважається відкликаною. Збір за її подання не повертають.
 2. Кваліфікаційна експертиза. Передбачає перевірку ТМ на відповідність умовам охороноздатності (торговельна марка не повинна бути схожою до ступеню нерозрізнення на інші ТМ і не повинна вводити споживачів у оману). За невідповідності торговельної марки умовам охороноздатності Укрпатент відправить заявнику повідомлення про можливу відмову в реєстрації й надасть строк для підготовки вмотивованої відповіді з доказами на користь реєстрації. Після отримання відповіді Укрпатент розглядає її й приймає остаточне рішення, чи реєструвати ТМ.
 3. Підготовка і видання свідоцтва про реєстрацію. Після успішного проходження кваліфікаційної експертизи Укрпатент приймає рішення про реєстрацію торговельної марки. Після сплати встановлених зборів і мит свідоцтво відправляють на адресу заявника.

Бухгалтерський облік операцій із торговельною маркою

Бухгалтерський облік торговельної марки залежить від того, розробляє і реєструє юридична особа її самостійно або ж купує вже зареєстровану. В залежності від цього є два варіанти бухгалтерського обліку:

 1. Торговельна марка розроблена і зареєстрована юридичною особою (самостійно або із залученням дизайнерів). Вартість створення такої торговельної марки списується на витрати поточного періоду.
 2. Придбання зареєстрованої торговельної марки. В цьому випадку торговельну марку слід віднести до нематеріальних активів. Витрати, пов’язані з придбанням ТМ, відображаються на рахунку «Придбання нематеріальних активів» і в подальшому підлягають амортизації.

Різниця між двома варіантами обліку полягає в тому, що неможливо з точністю розрахувати вартість торговельної марки під час її створення, оскільки крім реєстраційних платежів і оплати послуг дизайнерів у цю суму потрібно включити різноманітні супутні витрати (наприклад, на рекламу). Таким чином, якщо ви створюєте торговельну марку самостійно, прорахувати і «відокремити» її від самого підприємства майже неможливо. Якщо ж купувати готову торговельну марку, її вартість оцінюється виходячи з суми, яку вона спроможна принести новому власнику. Такий підхід закріплено у Міжнародних стандартах фінансової звітності: згідно з ними витрати, понесені на внутрішньо генеровані (самостійно створені) бренди, не визнаються нематеріальними активами.2.7

Сплата роялті. Платежі на основі роялті передбачають, що торговельна марка не передається, а продовжує належати першому власнику. По суті роялті — це тимчасова оренда нематеріального активу. Оскільки факту продажу немає, до матеріального активу її віднести не можна. Витрати на сплату роялті враховуються за рахунком «Витрати на збут». Як альтернативу можна застосувати рахунок «Адміністративні витрати», якщо придбана ТМ має загальний характер і пов’язана з бізнесом у цілому, а не з конкретними продуктами (наприклад, придбання франшизи на ведення бізнесу під певним брендом).

Амортизація. Якщо торговельну марку придбали і був створений нематеріальний актив, то амортизацію зазвичай проводять прямолінійним методом (річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних коштів). Свідоцтво на реєстрацію торговельного знаку діє 10 років (з можливістю продовження ще на 10 років). Тому строк корисного використання теж краще вказувати «10 років». Такий відрізок часу вписується у податкові строки амортизації нематеріальних активів, визначених пп. 138.5 ПКУ (згідно правовстановлюючому документу, тобто свідоцтву, максимальний строк — саме 10 років). Більше того, за таких умов не виникне податкових різниць.

Спеціалісти юридичної компанії «ВігоЛекс» допоможуть вам на усіх етапах реєстрації торговельної марки:

 • грамотно, з урахуванням максимального захисту вашого бізнесу підберуть класи МКТП;
 • проведуть попередній пошук на схожість і тотожність торговельної марки, а також проаналізують вашу ТМ щодо відповідності умовам охороноздатності;
 • з урахуванням усіх вимог оформлять матеріали заявки і подадуть їх на реєстрацію;
 • забезпечать повний юридичний супровід на усіх етапах реєстрації;
 • розрахують і сплатять усі необхідні збори і мита, отримають і відправлять вам свідоцтво про реєстрацію зручним для вас способом;
 • проконсультують з питань бухгалтерського обліку операцій з торговельною маркою.