Iryna BagmetІрина Багмет

Керівник практики ІТ-права

10.10.2020

 

Сьогодні стартапом називають будь-який малий бізнес, що був заснований недавно. Втім, початкове та більш точне визначення стартапу – це компанія чи проект з короткою історією функціонування, основна ідея якого полягає у створенні інноваційного продукту. Зазвичай це втілення ідеї, направлене на створення нової технології чи поліпшення технології, що вже існувала до цього. З юридичної точки зору особливої різниці між стартапом та будь-якою іншою компанією практично не існує. Юридичне обслуговування стартапу також включає задачі з визначення юрисдикції, реєстрації бізнесу, розподілу та фінансуванню ролей інвесторів та засновників, та ін.

Засновники – це люди, які беруть участь  початковому запуску стартапів. Будь-яка особа, як і вже існуюча компанія, може виступати засновником, але найбільш розповсюдженими співзасновниками є фізичні особи: розробники, інженери, веб-розробники, веб-дизайнери та інші особи, які мають експертизу в різних видах технологій. Засновник, що відповідає за загальну стратегію стартапу, часто виступає в ролі генерального директора.

Depositphotos 174996322 l 2015

Істотними відмінностями стартапу від будь-якої іншої компанії можна назвати наступні:

  1. Основним активом, що формується в рамках в рамках діяльності стартапу є результат інтелектуальної діяльності.
  2. Стартап передбачає залучення фінансування у вигляді інвестицій для забезпечення функціонування, а значить і розвинену чи більш гнучку корпоративну структуру.

Враховуючи зазначені вище нюанси, основними видами юридичної допомоги, які потребує стартап, є захист прав інтелектуальної власності на результати діяльності команди стартапу, а також корпоративне структурування.

Захист інтелектуальної власності стартапу

Для того, щоб стартап підвищував свою вартість, права на створений продукт повинні належати безпосередньо засновникам стартапу. Для реалізації цієї задачі ще на момент розробки продукту зі сторонніми розробниками, а також найманими працівниками, варто укласти договори, згідно з якими права в повному обсязі будуть відчужуватись на особу чи осіб, які володіють стартапом.

Якщо результатом інтелектуальної діяльності команди є програмне забезпечення, ланцюжок договорів щодо розробки такої програми повинен бути прозорим та безпосередньо відображати відчуження прав на всіх етапах розробки.

Комп’ютерна програма з моменту створення захищена в рамках авторського права. Однак для більшої надійності є можливості для отримання патенту на створений алгоритм. На відміну від закону про авторське право, патентні права не з’являються автоматично – їх варто реєструвати. Втім, перед подачею заявки на патент варто подумати, чи дійсно алгоритм відповідає критеріям патентоспроможності: новизна винаходу та винахідний рівень. Чи не занадто ідея очевидна або абстрактна?

Окрім програмного забезпечення можна також захистити права на винахід, дизайн, логотипи, брендування компанії та ін.

Регулювання в області прав інтелектуальної власності різниться від однієї юрисдикції до іншої, отже, для врахування усіх формальностей та недопущення критичних помилок, важливим є залучення спеціаліста в даній області у відповідній юрисдикції.

Досить часто розробники звертаються до юристів з питанням про можливість захисту ще нереалізованої ідеї. Нажаль, права інтелектуальної власності не розповсюджуються на ідеї, методи, процеси, способи, концепції, принципи. Для належного захисту ідея повинна здобути певне матеріальне втілення. Однак, якщо стартап знаходиться тільки на етапі пошуку інвестора, та не може запропонувати нічого більш суттєвого, ніж ідея, будь-яка взаємодія з особами поза командою, що тягне за собою розкриття задуму, повинна здійснюватися в рамках укладених договорів про конфіденційність. Тим не менш, завжди варто пам’ятати, що даний інструмент не є надійним, а його реалізація залежить від величезної кількості нюансів, включаючи, наприклад, право, відповідно до якого укладений контракт.

Depositphotos 206993506 l 2015 cop

Захист прав засновників та інвесторів 

За словами Ноама Вассермана, професора Гарвардської школи бізнесу, який проводив дослідження стартапів для своєї книги, фактично 65% стартапів з високим потенціалом зазнають невдачі в результаті конфлікту між співзасновниками. Це не дивно, адже вклад кожної людини в спільну справу рідко буває паритетним. Учасники мають різноманітні ресурси, навички, якості. Крім цього, поле для потенційного конфлікту створює величезну кількість питань, за якими необхідно приймати важливі рішення: фінансування, стратегія, вибір виконавців, права інвесторів та ін.

Щоб уникнути перерахованих ризиків, а головне провалу ідеї з самого початку, ще до реєстрації компанії, засновникам варто визначитись з низкою питань і зафіксувати рішення на папері.

Основними питаннями при структуруванні відносин між засновниками та інвесторами є:

  • вибір юрисдикції та права, у рамках якого буде здійснюватися діяльність;
  • корпоративна структура, структура власності, кількість юридичних осіб, взаємозв’язок між ними;
  • інструмент регулювання відносин між засновниками та інвесторами, розподіл часток (акцій) та алгоритми прийняття рішень у проекті;
  • структура управління, порядок прийняття рішень, повноваження офіційних осіб, та ін.

Існують шаблонні рішення для кожного з перерахованих вище питань, однак, для уникнення критичних проблем у майбутньому, засновникам знадобиться залучити кваліфікованого юриста для комплексної правової підтримки. І чим швидше – тим ліпше.

 Оформлення інвестицій в проект

Стартап-інвестиція – це залучення фінансування в компанію на початкових стадіях. Окрім власних вкладень засновників, деякі стартапи залучають додаткові інвестиції на різних етапах свого розвитку.

Істотне значення має оформлення залучення інвестицій у проект. Українське законодавство, на відміну від країн, де корпоративне право отримало більш істотний розвиток, не оперує достатньою кількістю засобів для забезпечення прав усіх учасників відносин в рамках стартапу.

Тим не менш, можна виділити наступні способи залучення інвестицій:

  1. Вклад інвестора в статутний капітал.

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII передбачив, що в разі збільшення статутного капіталу шляхом додаткових внесків учасники можуть вносити додаткові внески без дотримання їх часток в статутному капіталі. Дане положення розширило можливості при оформленні відносин підрядників та інвесторів та дозволило більш правильно відобразити внутрішні домовленості між ними. Законом введена так звана «номінальна вартість». У випадку збільшення статутного капіталу за допомогою додаткових внесків номінальна вартість часток учасників товариства може бути збільшена на суму, рівну чи менше ніж вартість додаткового внеску такого учасника. Зміну пропорцій визначають загальні збори учасників.

  1. Надання інвестицій за договором про сумісну діяльність.

У цьому випадку стартап та інвестор поєднують свої зусилля та сумісно реалізують проект. Особливістю такого виду договорів є те, що його учасниками можуть бути тільки фізичні особи-підприємці або комерційні організації.

Прибуток проекту буде поділений між стартапом та інвестором згідно з договором про сумісну діяльність. Будь-які інші питання, що виникають в процесі сумісної діяльності, також регулюються у відповідності з підписаним договором.

  1. Придбання частки в компанії.

Інвестор також може вкласти кошти в стартап шляхом викупу частки в компанії. Оформлюється подібна домовленість договором купівлі-продажу частки у вже зареєстрованій компанії.

  1. Позика

Даний спосіб вельми обмежений та не є ідеальним для цілей стартапу, якщо це не класична Convertible note, не передбачена українським законодавством. Втім, позика може бути використана як додатковий інструмент фінансування стартапу на різних етапах його розвитку.

Враховуючи обсяг робіт та широту завдань, що виникають при вирішенні питань розвитку стартапу, затягувати зі зверненням за правовою підтримкою засновникам інноваційних бізнесів не варто. Компанія ВігоЛекс має великий досвід допомоги стартапам, тому з радістю допоможе підприємцям-початківцям дати хороший старт їхньому бізнесу та втілити їхню ідею у життя.