Реєстрація об’єднань юросіб

Реєстрація об’єднань юросіб

У нинішній ситуації, після кризового періоду та жорсткої конкуренції в умовах ринкової економіки, одним із способів «виживання» для підприємств є об’єднання зусиль з метою спільного вирішення завдань.

Так, об’єднанням підприємств є нова господарська організація, створена у складі двох або більше підприємств з метою координації їхньої виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

Об’єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільній основі або за рішенням органів, які мають право створювати об’єднання підприємств.

Прикладами таких об’єднань підприємств в Україні можна назвати асоціації, концерни, консорціуми, холдинги та корпорації.

Які документи потрібні

Якщо ви вирішили створити об’єднання юридичних осіб, у тому числі у формі корпорації чи асоціації, то для реєстрації об’єднання відповідному державному реєстратору слід подати такі документи:

− заяву на реєстрацію юридичної особи;

− рішення засновників про створення нової, об’єднаної юридичної особи. Наприклад, під час реєстрації холдингової компанії, відповідно до статті 4 Закону України «Про холдингові компанії в Україні», роль такого рішення може виконуватися за угодою між засновниками. Рішення про створення холдингів приймається власниками відповідних корпоративних пакетів та оформляється відповідною угодою;

− два примірники установчих документів (для одних форм це може бути Статут, для інших — договір);

− документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за державну реєстрацію юридичної особи. На сьогодні реєстраційний внесок становить 170 гривень;

− документ з інформацією про структуру власності засновників – юридичних осіб. В Україні таким документом є витяг з ЄДР. Якщо одним із засновників асоціації є іноземна юридична особа, подається відповідний документ, що підтверджує факт реєстрації та структуру власності юридичної особи (наприклад, витяг із судового або комерційного реєстру).

Також, відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців» у деяких випадках додатково необхідно подати копію рішення Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про видачу дозволу на погоджені дії або концентрацію суб’єктів економічної діяльності. Фактично, саме отримання такого документа від АМКУ чи Кабінету Міністрів є дозволом на формування нового суб’єкта економічної діяльності.

+38 097 215 66 70