Реєстрація інвестиційних фондів і КУА

Реєстрація інвестиційних фондів

Корпоративний інвестиційний фонд – юридична особа, зареєстрована у формі акціонерного товариства, метою якої є діяльність зі спільного інвестування.

Корпоративний інвестиційний фонд здійснює свою діяльність, якщо 60 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладено у цінні папери, корпоративні права та нерухомість. При цьому враховуйте, що розмір початкового статутного капіталу (фонду) корпоративного інвестиційного фонду не може бути меншим за 1250 мінімальних заробітних плат.

Компанія з управління активами (КУА) – юридична особа, основним видом діяльності якої є управління активами ІСІ (інститутів спільного інвестування).

Розмір статутного капіталу КУА має становити щонайменше 7 мільйонів гривень. Частка держави у статутному капіталі КУА не може перевищувати 10 відсотків. У компанії з управління активами створюється резервний фонд у розмірі, визначеному установчими документами, але не менше ніж 25% статутного капіталу.

Які документи потрібні

Так, корпоративний інвестиційний фонд з метою реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту щодо результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду, регламенту корпоративного фонду та внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру;

2) копію протоколу установчих зборів корпоративного фонду, що містить рішення про затвердження результатів приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду та обрання наглядової ради, або рішення одноосібного засновника про створення корпоративного фонду. Якщо одноосібним засновником є ​​фізична особа, її підпис підлягає нотаріальному засвідченню;

3) копію протоколу наглядової ради корпоративного фонду, що містить рішення про затвердження регламенту та інвестиційної декларації, засвідчене підписом учасника та нотаріально;

4) звіт про результати приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного фонду у двох примірниках;

5) копію статуту корпоративного фонду;

6) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду;

7) оригінал платіжного доручення із зазначенням найменування корпоративного фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію регламенту;

8) регламент, затверджений наглядовою радою корпоративного фонду у двох примірниках;

9) довідку про пов’язаних осіб корпоративного фонду.;

10) оригінал договору про управління активами з компанією з управління активами;

11) оригінал договору зі зберігачем, узгодженого компанією з управління активами;

12) виписку банківської установи про внесення засновниками корпоративного фонду коштів на тимчасовий рахунок;

13) довідку у довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду, про відсутність пов’язаності зберігача з компанією з управління активами та засновниками корпоративного фонду.

Компанія з управління активами з метою реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду та внесення відомостей про пайовий фонд до Реєстру подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

1) заяву про реєстрацію регламенту пайового фонду;

2) протокол уповноваженого органу компанії з управління активами, що містить рішення про створення пайового фонду, затвердження регламенту та інвестиційної декларації пайового фонду;

3) регламент, затверджений уповноваженим органом підприємства з управління активами;

4) оригінал платіжного доручення із зазначенням найменування пайового фонду, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію;

5) довідку у довільній формі, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, що містить відомості про:

– керівника виконавчого органу компанії з управління активами (посада, прізвище, ім’я, по батькові);

–  номерів телефону та факсу компанії з управління активами;

–  номери та дати прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

+38 097 215 66 70