Реєстрація інших господарських товариств

Реєстрація підприємства

Починаючи підприємницьку діяльність, передусім слід замислитись про вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу. Найбільш простими варіантами є реєстрація фізичної особи – підприємця (ФОП) або товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Проте існують також інші передбачені законодавством форми підприємництва.

Товариство з додатковою відповідальністю

Товариство з додатковою відповідальністю може бути засноване однією або кількома особами. Характерною ознакою ТДВ є відповідальність учасників відповідно до їх вкладів. Але! Якщо цього недостатньо, то додатково (субсидіарно) учасники відповідають своїм майном у розмірі, однаково кратному для всіх вкладників. Розмір додаткової відповідальності зазначається у статуті.

Для створення ТДВ засновники повинні:

  1. Провести загальні збори засновників (учасників), де розглядаються важливі питання: встановлення видів діяльності, узгодження найменування, затвердження статуту, визначення кола повноважень, розміру відповідальності тощо. Збори вважаються проведеними належним чином, якщо за відповідні питання проголосувала необхідна кількість учасників. Документально збори оформлюються Протоколом.
  2. Провести державну реєстрацію ТДВ. Для цього за місцезнаходженням (юридичною адресою) товариства до уповноваженого органу подається пакет документів. Усі документи ретельно перевіряються реєстратором, який виносить подальше рішення: зареєструвати ТДВ або відмовити.

Акціонерне товариство

Акціонерне товариство – це суб’єкт підприємницької діяльності, статутний фонд якого поділений на акції. Особливості реєстрації полягають у необхідності реалізації загальних вимог законодавства, а також дотримання норм спеціального закону про акціонерні товариства.

Створення АТ може відбуватися з укладенням установчого договору. В установчому договорі визначаються:

− порядок здійснення спільної діяльності зі створення акціонерного товариства; кількість, тип та клас акцій, що підлягають придбанню кожним засновником;

− номінальна вартість та вартість придбання акцій;

− термін та форма оплати вартості акцій;

− термін дії договору.

Важливим моментом нового закону є розміщення акцій при створенні АТ виключно серед його засновників шляхом приватного розміщення. А публічне розміщення акцій товариства може здійснюватися лише після отримання свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

Далі, протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій, засновниками проводяться установчі збори АТ. Акціонерне товариство вважається створеним з його державної реєстрації. Реєстрація провадиться згідно з місцезнаходженням (юридичною адресою) товариства.

+38 097 215 66 70