Реєстрація філій та представництв іноземних компаній

Представництва іноземних компаній

Основною метою будь-якого підприємства є отримання прибутку, тож кожен засновник компанії розраховує на постійне фінансове зростання. Оскільки для цього внутрішнього ринку буває недостатньо, багато підприємців вирішують вийти на міжнародний ринок. Таким чином, виникає потреба у реєстрації іноземного представництва або філії такої компанії.

Іноземне представництво – це підрозділ іноземної компанії, який представляє її інтереси. Метою іноземного представництва є забезпечення роботи підприємств з іноземними інвестиціями, тому воно фактично не може провадити самостійну господарську діяльність і не є суб’єктом господарювання.

Відкриття представництва іноземної компанії в Україні може дати Вашому бізнесу наступні переваги:

  • можливість розвитку підприємства на новому, менш конкурентному ринку;
  • представництва можуть ввозити необхідні товари та обладнання без виплат мит;
  • також існує можливість влаштування на роботу у представництво своїх іноземних працівників без оформлення дозволів на роботу (для таких працівників оформлюються службові картки для роботи у представництві);
  • відсутність оподаткування коштів філії при передачі їх від головної компанії.

Які документи потрібні

Якщо засновник-нерезидент є юридичною особою, то для реєстрації представництва необхідні такі документи:

  • копія паспорта та копія картки з ідентифікаційним номером платника податків директора ТОВ та головного бухгалтера;
  • засвідчена нотаріально копія статуту юридичної особи – нерезидента;
  • копія документа про реєстрацію, засвідчена у нотаріуса;
  • копія документа, засвідчена у нотаріуса, що підтверджує повноваження посадової особи;
  • нотаріальна довіреність на право підписання всіх статутних документів підприємства та проведення інших операцій з реєстрації ТОВ для нерезидента;
  • документ, що засвідчує місцезнаходження юридичної особи – нерезидента.

Порядок реєстрації

Документи для реєстрації представництва подаються безпосередньо до Міністерства юстиції. Документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, та супроводжуватись перекладом українською мовою, що засвідчується печаткою офіційного перекладача . Далі необхідно здійснити сплату адміністративного збору за вказаними реквізитами Держказначейства, після чого документи реєструються у Міністерстві юстиції.

Після реєстрації документів у Міністерстві здійснюється перевірка відомостей, що містяться у поданих документах, зокрема, про існування іноземної компанії у країні, місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземного суб’єкта господарської діяльності. У разі відсутності зауважень видається Свідоцтво про реєстрацію представництва.

Після видачі Свідоцтва про реєстрацію представництва дані про реєстрацію вносяться до Реєстру представництв, що ведеться Міністерством юстиції.

+38 097 215 66 70