Представлення інтересів пацієнтів

Права пацієнтів

У процесі здійснення медичної діяльності необхідно роз’яснювати права та обов’язки не лише пацієнтам, а й лікарям. Така практика дозволить у майбутньому уникнути безлічі конфліктів та суперечок, що виникають у сфері медичних послуг.

При цьому пацієнту мають бути чітко та доступно роз’яснені його права під час надання йому медичної допомоги та послуг.

Так, пацієнт має право на:

  • проведення медичної консультації на належному рівні кваліфікованим лікарем;
  • отримання повної та достовірної інформації стосовно його здоров’я, у тому числі пацієнт повинен мати доступ до медичних документів;
  • відомості про необхідність отримання медичної допомоги у тому обсязі, який дозволить прийняти зважене рішення щодо проведення або відмови від медичного втручання;
  • згоду або відмову від медичного втручання;
  • компенсацію негативних для здоров’я наслідків, внаслідок неправильного лікування, помилки лікаря, порушення його прав як пацієнта.

shutterstock 2036970833

Представник пацієнта

Існують ситуації, коли пацієнт не може самостійно користуватися своїми правами у повному обсязі. У таких випадках представляє інтереси та контролює дотримання прав пацієнта його уповноважена особа – представник. Згідно з чинним Цивільним кодексом, представниками пацієнтів можуть бути фізичні особи, повноваження яких визначені законом (законні представники), а також ті, хто отримав їх безпосередньо від пацієнта.

До законних представників належать батьки, опікуни, піклувальники або представники тих установ чи організацій, під опікою чи піклуванням яких на даний момент перебуває пацієнт. Законні представники представляють інтереси недієздатних чи неповнолітніх пацієнтів.

До другої групи входять представники, повноваження яких підтверджуються довіреністю чи договором. У такому разі ці документи обов’язково мають бути оформлені належним чином. Так, довіреність має бути нотаріально засвідчена, а договір підписаний як пацієнтом, так і представником.

Обсяг основних прав та обов’язків законних представників

Законні представники мають значно більший обсяг прав, ніж представники за договором. Так, наприклад, законні представники вправі приймати рішення на користь пацієнта за необхідності медичного втручання. У разі необхідності медичного втручання щодо пацієнта віком до 14 років законний представник повинен самостійно дати згоду на такі процедури. У разі пацієнтів віком від 14 до 18 років необхідна згода законного представника разом із особистою згодою пацієнта.

Другим за значимістю серед прав пацієнта, яке може мати законний представник, є право відмовитися від медичного втручання. Тут слід враховувати, що навіть якщо пацієнту виповнилося 14 років і він може давати згоду на проведення медпроцедур, все одно право самостійно відмовитися від медичного втручання у людини виникає лише після досягнення повноліття.

Крім того, законні представники мають інше коло прав, які вони реалізують на користь пацієнта: зокрема, вибір медичного закладу, лікаря, методів діагностики, профілактики тощо.

+38 097 215 66 70