Партнерський договір

Угода про партнерство

Партнерський (корпоративний) договір — угода сторін про організацію їхніх майбутніх взаємин у будь-якій сфері діяльності щодо їхніх прав та обов’язків. Така згода свідчить про партнерство та встановлює його правила – таким чином, у розумінні законодавства така угода не є попереднім договором. За новим законом корпоративний договір є безкоштовним і має бути оформлений у письмовій формі. У законі прямо зазначено, що договір, який не відповідає таким вимогам, нікчемний.

У 2018 році набули чинності норми Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275. Саме цей Закон вперше в українському законодавстві закріпив поняття корпоративного договору та загальні вимоги до його змісту та форми.

Скласти такий договір можуть фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи. Особи, що склали такий договір, вказуються у його тексті і переважно називаються партнерами.

Договір про партнерство складається у письмовій формі. Договір вважається дійсним з моменту підписання його сторонами.

Зміни у договорі проводяться за домовленістю сторін, тобто шляхом укладання додаткової угоди. Також сторони можуть передбачити можливість односторонньої відмови від виконання договору, а також його розірвання.

Навіщо складати партнерський договір

Складання корпоративного договору між партнерами по бізнесу має безліч переваг. Так, корпоративний договір – це механізм, який діє додатково до установчих документів (статуту, установчого договору) і водночас забезпечує учасникам товариства більший рівень захисту їхніх прав, ніж це може бути зазначено в установчих документах.

Укладання корпоративного договору захищає фінансово-економічні інтереси учасників, додає стабільності їхній діяльності та мінімізує негативний вплив особистих умов одних учасників на становище інших. При цьому корпоративний договір для уникнення подібних ситуацій може містити спеціальні умови продажу мажоритарному акціонеру своєї частки, у тому числі схвалення учасниками придбання або відчуження акцій.

Укладання корпоративного договору — відносно «недорогий» спосіб мінімізувати будь-які потенційні ризики виникнення спорів з питань управління та тривалих судових розглядів. При цьому сам корпоративний договір може містити положення щодо порядку вирішення спорів між сторонами.

Корпоративний договір підлягає зміні або доповненню за згоди всіх сторін договору, на відміну від статуту, який може бути змінено «більшістю» голосів. У такому разі інтереси учасників захищені від мимовільного втручання.

Також у новому Законі спеціально зазначається, що інші угоди, укладені стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемними. Наявність такої норми надає корпоративному договору особливого статусу та забезпечує потенційно високий рівень судового захисту у разі виникнення спору між учасниками товариства.

Правила складання партнерського договору

Партнерська угода – це документ, що дозволяє спочатку встановити обсяг прав та зобов’язань, необхідних для успішної співпраці, а також уникнути можливих конфліктів у майбутньому. Тому в ньому немає і не може бути зайвих деталей.

Так, під час укладання такої угоди слід попередньо обговорити такі пункти:

– докладний опис порядку зміни розміру (зменшення та збільшення) статутного капіталу товариства;

– глибока деталізація прав учасника компанії;

– порядок звернення стягнення на частку учасника товариства;

– опис порядку переходу акцій до спадкоємця або правонаступника учасника товариства;

– придбання товариством частки у своєму статутному капіталі;

– чіткий опис процедури скликання загальних зборів учасників товариства (підготуватися до відмови від держреєстраторів за «новими» підставами);

– порядок заочного голосування;

– особливості прийняття рішень шляхом опитування та проведення загальних зборів учасників товариством з одним учасником;

– особливості проведення загальних зборів учасників компанії за межами території України та багато іншого.

При цьому, згідно із Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» №2275, зміст корпоративного договору не підлягає розголошенню та є конфіденційним, якщо інше не передбачено законом чи договором. Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або муніципальне підприємство або юридична особа, у статутному капіталі яких 25 і більше відсотків прямо чи опосередковано належать державі чи територіальній громаді, підлягає опублікуванню протягом 10 днів з дня його укладання шляхом розміщення на сайті органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

Таким чином, корпоративний договір створює для його учасників широке поле для дискусій та диспозитивності, при цьому захищаючи інтереси кожної із сторін шляхом попереднього узгодження та закріплення особливості управління бізнесом.

+38 097 215 66 70