Ліквідація компаній

Ліквідація компанії в Україні

Ліквідація компанії – це припинення діяльності підприємства без передачі прав та обов’язків правонаступнику, як це буває при реорганізації підприємства. Найбільшу процедуру ліквідації визначено законодавчо для товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариств з додатковою відповідальністю (ТДВ) та акціонерних товариств (АТ). Найменшу – для приватних підприємств (ПП).

Підприємство може бути ліквідоване:

− за самостійним рішенням його учасників або органу підприємства, уповноваженого на це установчим документом, наприклад, статутом (самоліквідація). Причини можуть бути різні: економічні, досягнення мети діяльності, обставини, визначені статутом тощо (підстава – п. «1» ч. 1 ст. 110 ЦКУ). Серед можливих формальних причин також невиконання ліміту за чистими активами, його зниження у ТОВ понад 50% порівняно з показником попереднього року (ч. 3 ст. 31 Закону про ТОВ). Також існує норма і для АТ – ліквідація, якщо чисті активи менші за розмір статутного капіталу (ч. 3 ст. 155 ЦК);

− за рішенням суду. Процедура схожа, але рішення приймає суд, і ліквідаційну комісію також призначає суд;

− ліквідація при банкрутстві підприємства, яку може ініціювати як суд, наприклад, за поданням кредитора, так і власник підприємства. Її метою є закриття боргових зобов’язань перед кредиторами шляхом реалізації майна компанії.

Порядок ліквідації компаній

Якщо Ви вирішили ліквідувати підприємство, Вам необхідно буде пройти наступні етапи:

− Прийняття рішення власника (учасників або акціонерів) щодо припинення існування юридичної особи.

− Повідомлення органу, який здійснює державну реєстрацію, про початок процедури ліквідації.

− Повідомлення контролюючих органів про початок процедури ліквідації.

− Визначення кредиторів та повідомлення їх про початок процедури ліквідації.

− Продаж активів, розрахунки з усіма кредиторами, складання ліквідаційного балансу.

− Звільнення працівників.

− Закриття банківських рахунків, анулювання свідоцтв, дозволів та вилучення з реєстрів.

− Перевірка контролюючого органу.

− Отримання довідок від ДФСУ та ПФУ.

− Передача документів до архівних установ, знищення печаток та штампів.

− Внесення відомостей про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру.

Документи, необхідні для ліквідації компанії

Важливо, щоб рішення про ліквідацію юридичної особи містило:

− дані про персональний склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії), про її голову чи ліквідатора (якщо він діє одноосібно);

− реєстраційні номери облікових карток платників податків (ІПН) кожного з членів ліквідаційної комісії або ліквідатора (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право проводити платежі за серією та номером паспорта);

− відомості про порядок та термін заяви кредиторами своїх вимог (не менше двох місяців).

Якщо рішення (протокол) не міститиме необхідних даних, державний реєстратор може відмовити у його прийнятті.

Також зверніть увагу, що сам процес ліквідації є доволі трудомістким, тож потребує якісного юридичного супроводу. Особливо в процесі ліквідації необхідно звернути увагу на необхідність виявлення кредиторів та повідомлення про початок процедури ліквідації підприємства. Після аналізу даних бухгалтерського обліку та інших документів компанії необхідно виявити кредиторів та направити їм відповідні повідомлення із пропозицією направити свої вимоги.

Крім того, важливо приділити увагу процесу реалізації активів компанії, розрахункам з усіма кредиторами, складанню ліквідаційного балансу.

Слід зазначити, що основним моментом перед реалізацією активів є проведення інвентаризації, оцінки майна.

Задоволення вимог кредиторів також включає здійснення всіх розрахунків щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску та страхових внесків. Якщо після розрахунків із кредиторами залишилися активи, необхідно здійснити розрахунки з учасниками (власниками, акціонерами) товариства.

Терміни ліквідації компанії прогнозувати дуже складно. Термін пред’явлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, яка припиняє свою діяльність, не може бути меншим за два місяці (ч. 5 ст. 105 ЦКУ), що зумовлює мінімальний термін ліквідації. Крім того, державні перевірки, продаж активів компанії, стягнення дебіторської та кредиторської заборгованості та багато інших дій, пов’язаних з ліквідацією, можуть тривати понад два місяці.

+38 097 215 66 70