Консалтинг з питань скорочення штату та звільнення працівників

Відповідно до чинного законодавства, компанія самостійно визначає штатну чисельність працівників. З причин економічного, технологічного, структурного чи іншого характеру керівник в будь-який час вправі прийняти рішення про зміну штатного розпису та звільнення працівників. Наразі скорочення штату – поширена підстава припинення трудових відносин.

Допущені помилки під час скорочення штату та звільнення працівників можуть потягнути за собою такі наслідки, як: поновлення на роботі звільнених працівників з виплатою їм середнього заробітку, моральної шкоди, перевірки Держпраці, накладення штрафів на компанію та притягнення до відповідальності її посадових осіб. 

Умови скорочення штату та звільнення працівників:

  1. Не пізніше ніж за 3 місяці до намічуваних звільнень надати профспілці (у разі її наявності) інформацію щодо запланованого скорочення або вивільнення працівників, включаючи причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, терміни проведення звільнень. У 15-денний термін профспілка розглядає подання роботодавця та дає дозвіл на звільнення або ж обґрунтовує причини ненадання своєї згоди.
  2. Затвердити новий штатний розпис. При скороченні штату переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. У такому випадку може бути враховано, зокрема, наявність відповідної освіти працівника, підвищення кваліфікації, заохочення за успіхи в роботі, обсяг виконуваної роботи, сумлінне дотримання вказівок керівника тощо.
  3. Персонально повідомити працівників про наступне вивільнення не пізніше ніж за 2 місяці шляхом ознайомлення з наказом під підпис. Одночасно працівникам має бути запропоновано переведення на іншу роботу в компанії. Характерно, що законодавство не виключає зі строку попередження працівника про звільнення час його відпустки чи тимчасової непрацездатності.
  4. Провести звільнення працівників не раніше спливу двомісячного строку. При припиненні трудового договору з підстави скорочення штату проводиться виплата вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Звертаємо увагу, що закон забороняє звільнення за скороченням штату вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів – за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.

Команда ВігоЛекс здійснює консалтинг з питань скорочення штату та звільнення, володіючи досвідом роботи з компаніями із значною чисельністю працівників. Юридичний супровід професіоналами ВігоЛекс передбачає забезпечення компанії:

  • покроковою інструкцією скорочення штату та звільнення працівників;
  • проєктами усіх необхідних для компанії документів;
  • консультуванням з будь-яких питань, які виникають під час процедури скорочення штату.
+38 097 215 66 70