Відкрити фірму в Австрії

Різниця між GmbH і AG в Австрії

Основна різниця між GmbH і AG полягає в тому, що GmbH — це товариство з обмеженою відповідальністю, а AG — це акціонерне товариство.

Статутний капітал GmbH формується за рахунок внесків учасників компанії, кожен з яких отримує частку в статутному капіталі компанії, що пропорційна розміру його внеску. AG ж є акціонерним товариством, тому корпоративні права учасників компанії — акціонерів засвідчуються акціями.

Як учасники GmbH, так і акціонери AG несуть відповідальність за дії компанії виключно в межах своєї участі в статутному капіталі.

Засновником GmbH може бути одна людина, а для реєстрації AG необхідно щонайменше двоє засновників.

Бізнесу відкрити компанію в Австрії можна як у вигляді GmbH, так і у вигляді AG — залежно від типу бізнесу, його цілей і вимог законодавства Австрії.

Реєстрація GmbH: вимоги до засновників, назви, статутного капіталу компанії

Щоб відкрити компанію в Австрії в організаційно-правовій формі GmbH, необхідно дотримуватися низки вимог.

Перед тим як відкрити свою фірму в Австрії, вам слід знати наступні особливості відкриття компанії організаційно-правової форми GmbH:

 • GmbH може заснувати 1 учасник;
 • засновником може бути юридична чи фізична особа, зокрема іноземець, який не проживає в Австрії;
 • у назві компанії має бути зазначена її організаційно-правова форма — GmbH;
 • статутний капітал компанії з іноземною участю має складати щонайменше 35 000 EUR, статутний капітал без іноземної участі — 17 500 EUR;
 • кожен учасник має внести щонайменше 7000 EUR готівкою на рахунок в австрійському банку.

В Австрії існує режим підтримки інвесторів: під час створення GmbH можна сформувати її статутний капітал у розмірі 10 000 EUR з обов’язковим внесенням 5000 EUR в момент реєстрації компанії.

Протягом наступних 10 років інвестори мають внести ще 5000 EUR до статутного капіталу, а в подальшому — залишок до повної суми статутного капіталу.

Структура і система управління GmbH в Австрії

Як показує досвід ВігоЛекс, коли клієнт ставить питання «Як відкрити бізнес в Австрії?», йому завжди цікаво зрозуміти особливості управління компанією в майбутньому.

У GmbH може бути один засновник, він же може обіймати посаду директора компанії. За бажання в компанії можна призначити кілька директорів, які в цьому разі повинні діяти колективно.

Перед тим як відкрити фірму в Австрії, необхідно пам’ятати, що законодавство Австрії вимагає сформувати в компанії наглядову раду, якщо:

 • статутний капітал компанії перевищує 70 000 EUR;
 • кількість учасників компанії перевищує 50 людей;
 • кількість співробітників компанії перевищує 300 людей.

Діяльність GmbH керується зібранням учасників GmbH і директором. Зібрання учасників GmbH вирішує найважливіші питання, пов’язані з діяльністю компанії. Перелік таких питань визначений законодавством. Для прийняття рішення на зібранні учасників GmbH достатньо 50% + 1 голосу всіх учасників.

Оформлення і реєстрація статуту GmbH

Основний документ компанії в Австрії — це статут. Щоб відкрити бізнес в Австрії, обов’язково потрібно мати статут компанії, інакше останню не зареєструють.

Статут компанії може існувати у вигляді звичайного статуту (якщо в компанії кілька засновників) або в форматі установчої декларації (якщо ви вирішили відкрити бізнес в Австрії з одним засновником).

Статут компанії має бути нотаріально засвідчений. У статуті компанії обов’язково повинна бути зазначена наступна інформація: назва і адреса офісу компанії, мета діяльності компанії, розмір її статутного капіталу, а також розмір і вартість частки кожного засновника компанії.

Строки і вартість реєстрації GmbH

Перед тим як відкрити фірму в Австрії, слід пам’ятати, що строк реєстрації GmbH в Австрії багато в чому залежить від роботи державних органів і нотаріусів.

У сухому залишку загальний строк реєстрації GmbH в Австрії складає 25 – 35 робочих днів, а загальна сума держмит за проведення процедури такої реєстрації складає 100 – 120 EUR.

Реєстрація AG

Для реєстрації AG не обов’язково мати австрійське громадянство чи ПМЖ. Мінімальний статутний капітал AG — 70 000 EUR. Щонайменше ¼ статутного капіталу має бути внесена на рахунок в австрійському банку в момент реєстрації компанії.

Якщо акціонери роблять внесок до статутного капіталу майном чи майновими правами, необхідно провести фінансову перевірку і оцінку такого майна/прав з допомогою державного аудитора. Такий натуральний внесок має бути внесений в повному розмірі.

Оформлення і реєстрація статуту AG

Заява для реєстрації статуту AG в державному реєстрі має бути підписана особисто директором компанії, всіма членами ради директорів і всіма акціонерами в присутності нотаріуса. Участь представників не допускається.

Підписаний статут, а також кожен підпис на документі засвідчується нотаріусом.

У статуті AG має бути зазначена наступна інформація:

 • назва і місце розташування компанії;
 • рід діяльності фірми;
 • обсяг акціонерного капіталу компанії;
 • умови поділу акціонерного капіталу компанії на акції із зазначенням номінальної вартості кожної акції;
 • склад ради директорів.

Слід враховувати ці особливості перед тим, як відкрити свою фірму в Австрії в організаційно-правовій формі AG.

Які потрібні документи?

Перш ніж відкрити бізнес в Австрії, треба підготувати наступні документи:

 • Articles of Association (апостильовані установчі документи);
 • Minutes of the Meeting (протокол зібрання засновників);
 • Opinion Letter of Board of Directors (апостильований висновок ради директорів компанії);
 • Protocol (протокол);
 • Share Certificates (сертифікати акцій);
 • Resolutions of the Subscribers (апостильоване рішення учасників про реєстрацію компанії).

Оподаткування фірм в Австрії

Податки на бізнес в Австрії загалом стандартні для юрисдикцій ЄС. Розмір корпоративного податку на прибуток компанії — 25%. Крім того, для компаній GmbH і AG мінімальний розмір податку — 5% від суми їхнього статутного капіталу.

Дивіденди, виплачені компанією засновникам, оподатковуються за ставкою 25%.

Стандартна ставка ПДВ в Австрії — 20%, для окремих видів бізнесу ставка ПДВ складає 10%.

Команда ВігоЛекс буде рада проконсультувати вас із питань, як відкрити фірму в Німеччині або Австрії, які існують податки на бізнес в Австрії та з інших питань, пов’язаних з відкриттям компанії в юрисдикції Австрії.

+38 097 215 66 70